Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 17.1.2018 | Sviatok má Nataša

Novoročný príhovor primátora mesta Dubnica nad Váhom

Dátum: 03.01.2011 Rubrika: Mestský úrad

Vážení obyvatelia nášho mesta Dubnica nad Váhom!

Čas plynie ako voda. V dnešnej uponáhľanej dobe sme sa nestačili ani na chvíľku pozastaviť a je tu opäť Nový rok. Zároveň je to príležitosť, aby sme bilancovali. Aby sme sa všetci zamysleli nad tým, aký bol uplynulý rok, ako aj celé štvorročné volebné obdobie, čo sa nám počas neho podarilo, čo by sme mohli v budúcnosti vylepšiť a čoho by sme sa mali prípadne vyvarovať. Je mojim želaním, aby sme všetci, ako obyvatelia mesta, tak aj predstavitelia samosprávy preniesli do nového roku 2011 len to pozitívne, čo sme v uplynulom období pre naše mesto dosiahli, a aby sme sa poučili z chýb, ktoré sme vzájomne urobili.

Keď som v roku 2006 kandidoval na post primátora mesta, už vtedy som vyhlásil, že sa budem uchádzať o Vašu priazeň minimálne na dve volebné obdobia, čiže v súlade s plánovacím obdobím štrukturálnych fondov Európskej únie na roky 2007-2013.

Preto chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili novembrových komunálnych volieb a osobitne tým, ktorí mi prejavili dôveru. Získaných takmer 46% platných hlasov voličov bolo ocenením práce za uplynulé štyri roky a nespochybniteľným mandátom na pokračovanie v nastúpenom trende.

Som sklamaný, že na ustanovujúcom decembrovom mestskom zastupiteľstve bol poslaneckými klubmi politických strán nastolený konfrontačný tón v rozpore s elementárnou demokraciou na úkor nezávislých poslancov. „Ocenením práce" primátora za uplynulé štyri roky bolo poslancami angažovanými v politických kluboch zníženie platu primátora o takmer 30% na holý základ, pričom výšku svojich mesačných odmien si ponechali, vrátane piatich mesačných odmien pri skončení volebného obdobia. Chcem veriť, že to bol iba emocionálny prejav spojený s výsledkami komunálnych volieb, a v budúcnosti budú všetky tri poslanecké kluby podporovať racionálne projekty rozvoja mesta v prospech obyvateľov Dubnice nad Váhom.

Som hrdý na to, že naše mesto za posledné štyri roky získalo rešpekt a vážnosť medzi mestami a obcami v rámci Slovenska, za čo získalo aj viacero ocenení. Dubničania sú na svoje mesto právom pyšní. Záleží mi na tom, aby sme v dosiahnutých úspechoch pokračovali a naďalej úspešne zabezpečovali všestranný rozvoj mesta a starostlivosť o jeho obyvateľov. Prejavenie Vašej dôvery je však pre mňa zároveň aj výzvou. Samosprávu čaká veľmi náročný rok, pretože príjmy mesta od štátu klesli v dôsledku finančnej krízy pod úroveň roku 2005. Oproti východiskám štátneho rozpočtu sme dostali od štátu za uplynulé dva roky takmer o 100 miliónov slovenských korún menej. Preto bude pre naše mesto dôležité obozretné hospodárenie a sústredenie obmedzených financií na prioritné programy. Nemôžeme si dovoliť ľúbivú politiku v jednej časti mestského rozpočtu na úkor rozvoja v iných oblastiach, lebo sa tým stráca princíp transparentnosti a samofinancovania jednotlivých kapitol rozpočtu.

Koniec roka a osobitne koniec volebného obdobia so sebou prináša aj povinnosť obzrieť sa do minulosti a zhodnotiť, čo dobré sa nám podarilo, prípadne na čo je potrebné sa sústrediť v budúcnosti. Zo štrukturálnych fondov EÚ sa nám podarilo za posledné tri roky získať 410 mil. Sk (13,6 mil. EUR). Zo schválených projektov sme doposiaľ realizovali rekonštrukciu oboch základných škôl s materskou školou, v súčasnosti sa modernizuje námestie, rekonštruujeme kaštieľ a budujeme nové zariadenie pre seniorov v mestskej časti Prejta. V blízkej dobe nás čaká rekonštrukcia verejného osvetlenia a prostredníctvom Slovenskej agentúry sociálnych služieb ideme budovať ďalšie zariadenie sociálnych služieb na sídlisku za traťou.

Tak, ako v celej spoločnosti, tak aj pre mesto má mimoriadny význam činnosť podnikateľských subjektov, inštitúcií i každého jednotlivca. Len spoločným konaním sa môžeme priblížiť k stanoveným strategickým cieľom. Preto by som chcel zaželať predovšetkým podnikateľom ekonomickú prosperitu, ktorá je základom prosperity každej spoločnosti, ako aj jednotlivca. Súčasne vyjadrujem úprimné poďakovanie každému obyvateľovi Dubnice nad Váhom, ale aj ostatným občanom, za to, že svojou činnosťou prispievate k budovaniu nášho mesta.

Som si vedomý toho, že mnohých z nás trápia problémy. Problémy, ktoré vyplývajú či už z hospodárskej krízy, z choroby, samoty, biedy, či beznádeje. V tejto súvislosti by som Vám chcel zaželať stabilnú prácu so stabilným príjmom, chorým uzdravenie a osamoteným lásku a priateľstvo. Osobitne želám pevné zdravie a veľa lásky našim seniorom.

Vážení Dubničania, dovoľte mi zablahoželať Vám k štátnemu sviatku založenia samostatnej Slovenskej republiky, ktorého 18. výročie si pripomíname. Buďme hrdí na to, že si môžeme slobodne už druhé desaťročie budovať svoj vlastný zvrchovaný štát.

V uplynulom roku sme si pripomenuli aj 20. výročie modernej samosprávy. Pri tejto príležitosti sme na spoločnom stretnutí poďakovali dlhoročným funkcionárom mesta, vrátane oboch primátorov, za činnosť, ktorou sa zaslúžili o rozvoj nášho mesta.

Do roku 2011 Vám v mene svojom, ako aj v mene mestského zastupiteľstva a celého mestského úradu želám veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom aj pracovnom živote. Súčasne ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj a blaho nášho mesta - poslancom, zamestnancom mesta, podnikateľom, živnostníkom a všetkým inštitúciám. Osobitne mi dovoľte poďakovať Vám - obyvateľom, ktorým záleží na našom meste.

Milí Dubničania, želám Vám, aby ste v roku 2011 mali dostatok zdravia, osobného aj rodinného šťastia, lásky, a aby sa Vám splnili všetky sny, ktoré ste si vysnívali. Úspešný nový rok 2011 želám celému mestu Dubnica nad Váhom.

Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta

Predchádzajúce aktuality

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk