Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 17.1.2018 | Sviatok má Nataša

Z histórie Závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom 1928 – 2004

Dátum: 12.01.2011 Rubrika: Infoservis

Myšlienka vytvorenia a uchovania ucelenejšieho dokumentu o jednom z najvýznamnejších priemyselných podnikov Slovenska minulého storočia, Závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom, pre ďalšie generácie vznikla bezprostredne po uskutočnení osláv 70. výročia začatia výroby v Závodoch všeobecného strojárenstva v Dubnici nad Váhom. Tie sa uskutočnili zhruba v polovici roku 2007. Napriek tomu, že obidva podniky mali spoločný začiatok výroby v roku 1937 i kus spoločnej cesty až do roku 1953, s novými podmienkami na konci osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov a najmä s dôsledkami konverzie zbrojnej výroby sa lepšie vysporiadali ZVS Dubnica.

Práve skutočnosť, že podstatne širší okruh obyvateľstva Dubnice a jej širokého okolia svoj produktívny vek spojil so ZTS Dubnica, v ktorých už v uvedenom období dobiehalo konkurzné konanie a teda na oslavy už nebol žiadny dôvod, vyvolala v radoch mnohých bývalých pracovníkov ZTS množstvo podnetov a úvah. Taký podnik, akým bola „zettéeska" a čo znamenala nielen pre Dubnicu, Slovensko a zahraničie, si zaslúži aspoň primeranú rekapituláciu jej činnosti, výsledkov práce a úspechov mnohých tisícov ľudí v nej. Myšlienku posilnila aj skutočnosť, že v uvedenom období sa začali aj prípravné práce na novej monografii mesta Dubnica nad Váhom a na realizácii zámerov budovania novej, modernejšej expozície mestského múzea.

Na prelome rokov 2008 - 2009, keď doznievali prejavy vyššie uvedenej potreby, ale na druhej strane aj úvahy o jej zbytočnosti, lebo fabrike to už aj tak nepomôže, začal som sa myšlienkou teoreticky sám v sebe zaoberať. Od prvých hrubých predstáv o zameraní, rozsahu, ale najmä dostupnosti potrebných podkladov pre spracovanie dokumentu, ktorý by mal mať primeranú vypovedaciu schopnosť, som sa zamýšľal, či práve ja, ktorý som síce vo fabrike čosi prežil, ale ako laik v oblasti históriografie, by som mohol byť ten povolaný a schopný zvládnuť takú náročnú úlohu. Uvedomoval som si predovšetkým to, že ten, kto sa podujme na uvedenú zodpovednú prácu, bude musieť počítať s tým, že okrem iného to bude vytrvalostný beh na dlhé trate s mnohými prekážkami. Dnes konštatujem, že som sa nemýlil.
Keď som bol na základe odporučenia niektorých bývalých pracovníkov podniku oslovený vedúcou Mestského múzea v Dubnici p. Milanovič k spolupráci na tvorbe audiovizuálneho alebo filmového dokumentu o histórii ZTS, vyslovil som súhlas s vedomím, že o viacerých dostupných dokumentoch už viem a ďalšie sa snáď podarí získať. Pôvodný zámer autorov a spracovateľov, zrejme okrem problematického prístupu k hodnoverným dokumentom zlyhal, domnievam sa, aj na dostupnosti pôvodne uvažovaných finančných prostriedkov.

Rozhodol som sa, že z mojej, už v tom čase zhromaždenej časti podkladov spracujem v počítačovej forme prezentáciu o histórii ZTS so zameraním na vyjadrenie podielu významných osobností, výrobkov a objektov možno iba pre vlastné uspokojenie, bez ohľadu na to, či to niekto využije. Pre ďalšiu spoluprácu som získal Alberta Mikulu s tým, že listami sme požiadali široký okruh pamätníkov o spomienky na roky ich pôsobenia vo fabrike, čo okrem ďalších podkladov vytvorilo solídny základ knižného spracovania pokračovania knihy Suško-Vaněk Z histórie SMZ v Dubnici nad Váhom. Vydanie knihy Z histórie Závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom (1928 - 2004) bolo možné najmä vďaka pochopeniu a finančnej podpore pomerne úzkeho okruhu priateľov, známych a predstaviteľov niekdajších spoločností ZTS.

Kniha má viac ako 400 strán pomerne husto písaného textu a 140 strán obrazovej časti so zhruba 580 fotografiami. Pozostáva zo štyroch kapitol, ktoré opisujú vývoj podniku a jeho jednotlivých pracovísk s podielom konkrétnych vedúcich pracovníkov, ostatných zamestnancov na výrobe, predaji a uplatnení sa jeho výrobkov pod vplyvom významných historických udalostí od obdobia budovania, cez začiatky výroby, jeho zničenia a obnovy, v obdobiach najväčších úspechov až po jeho definitívny koniec. Obrazovú časť tvoria fotografie významných osobností, výrobkov, interných a externých objektov.

 

Ing. Ivan Ronec, spoluautor a vydavateľ

 

Ing. Ivan Ronec
Narodil sa 20. 5. 1944 v Kolačíne, dnešnej miestnej časti mesta Nová Dubnica. V roku 1962 absolvoval štúdium na SPŠS v Dubnici nad Váhom. Výrobnú prax v priebehu prvého ročníka vysokoškolského štúdia v rokoch 1962-63 absolvoval v lokomotívke vo výrobe lokomotív pri opravách trakčných motorov. Do vtedajších SMZ Dubnica nastúpil od začiatku roku 1968 po ukončení štúdia na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave v odbore priemyselné stroje a zariadenia. Najskôr pracoval ako konštruktér-projektant v Konštrukcii valcovacích tratí. Od roku 1969 pracoval v podniku v odbore Organizácia a technika riadenia ako projektant-programátor, neskoršie ako vedúci Prevádzky výpočtového strediska. V rokoch 1981 - 1988 vykonával v podniku funkciu predsedu CZV KSS. V rokoch 1989 - 1990 bol obchodným námestníkom podnikového riaditeľa. Po roku 1990 bol vedúcim Koordinácie obchodných činností, vedúcim Výpočtového strediska, vedúcim, neskôr, až do odchodu do dôchodku začiatkom roku 2005, riaditeľom odboru Organizácia riadenia a informatika.

Albert Mikula
Narodil sa 11. 5. 1933 v Lipovciach pri Prešove. V rokoch 1949 - 1951 sa v učilišti vtedajších Škodových závodov v Dubnici vyučil za strojného zámočníka. Už počas učebnej doby zvládol prácu na všetkých obrábacích strojoch, čo v plnej miere využíval vo svojej ďalšej práci technológa a konštruktéra. V roku 1955 ukončil štúdium na strojníckej priemyslovke. V období akútneho nedostatku konštruktérov pracoval v dielenskej konštrukcii ako konštruktér, neskoršie bol spoluzakladateľom Konštrukcie jednoúčelových strojov v závode. Väčšinu obdobia svojej produktívnej práce v podniku pracoval v oblasti starostlivosti o základné prostriedky. Najskôr bol asistentom vedúceho Technickej obsluhy výroby a po odchode p. Wolfa do dôchodku bol až do odchodu do predčasného dôchodku v roku 1990 vedúcim odboru Základné prostriedky a vedúcim Závodu obslužných činností. V druhej polovici sedemdesiatych a v osemdesiatych rokoch vykonával funkciu predsedu MsV KSS v Dubnici nad Váhom.

Viac o knihe TU

 

Predchádzajúce aktuality

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk