Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 17.1.2018 | Sviatok má Nataša

História

Vznik mesta

Doklady o najstaršom osídlení Dubnice pochádzajú zo staršej doby kamennej. Koncom 5. a začiatkom 6. storočia k nám prichádzajú prví Slovania.

Predhistorické a ranohistorické osídlenie

Dubnica nad Váhom svojou zemepisnou polohou a prírodnými podmienkami vhodnými pre život bola takmer nepretržite osídlená od najstarších čias života človeka na našom území.

Dubnica do začiatku 16. storočia

Najstaršia písomná zmienka o Dubnici je v listine hlásiacej sa do roku 1193, teda z konca 12. storočia. V tejto listine sa spomína Dubnica ako majetok dedične užívaný bratmi Vratslavom a Piskinom.

Dubnica v slovenskom národnom obrodení

Slovenské národné povedomie možno badať už v stredoveku, ale intenzívnejšie sa začalo rozvíjať až v 16. storočí.

Dubnica v rokoch 1848 - 1938

Revolúcia vroku 1848 zaznamenala koniec jednej a začiatok ďalšej etapy spoločenského vývoja mesta. Stala sa prvým zo štyroch stredísk okresu Ilava, ktorý nahradil obvod Trenčianskej župy.

Obdobie II. svetovej vojny

Dubnická zbrojovka sa za slovenského štátu len postupne dostávala do plnej prevádzky a hoci vznikla na obranu proti nemeckej hrozbe, iróniou osudu je, že hneď od počiatku sa stala jednou z dôležitých vyzbrojovacích základní nemeckej armády.

Dubnica v rokoch 1945 - 1980

Po roku 1945 sa obnova priemyslu stala oprávnene prvoradým snažením obce a bola poznačená dlhotrvajúcim zápasom o miesto Dubnice v povojnovom vývine Slovenska, o jej priemyselnú profiláciu a snahami odosiahnutie lepšej sociálnej akultúrnej úrovne jej obyvateľstva.

Dubnica od roku 1989 až po súčasnosť

Rok 1989 nastolil celý rad nových riešení spoločenských premien a neobišiel ani Dubnicu.
Väčšina občanov prejavila nevôľu z diktátu KSČ. Na území mesta sa utvoril koordinačný výbor ÚPN.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk