Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 17.1.2018 | Sviatok má Nataša

Kultúrne aktivity

Činnosť v oblasti kultúry zabezpečuje oddelenie kultúry na Mestskom úrade. Jedná sa o širokú škálu kultúrno-spoločenských podujatí. V spolupráci s profesionálnymi umeleckými agentúrami  organizuje predovšetkým divadelné predstavenia, koncerty a zábavné programy. Využíva aj vlastné zdroje a ponuky regionálnych kultúrnych zariadení a občianskych združení. Veľmi dobrá  spolupráca je rozvinutá so Základnou umeleckou školou v Dubnici a Novej Dubnici najmä pri zabezpečovaní programov slávnostného charakteru ako je Deň matiek, Deň otcov, prijatie bezpríspevkových darcov krvi, najlepších športovcov, študentov a podobne. Taktiež so všetkými základnými školami amaterskými škôlkami má oddelenie kultúry dobrú spoluprácu pri zabezpečovaní rôznych akadémií a prezentácii. Oddelenie kultúry pravidelne spolupracuje s Regionálnym kultúrnym strediskom Považská Bystrica aTrenčín a to jednak zabezpečovaním z ich strany ľudových  remeselníkov na výstavy organizované mestom ako je napr. veľkonočná výstava, vianočná výstava, trhy umeleckých remesiel, ako aj pomoc pri organizovaní okresných a krajských súťaží a prehliadok, ktoré sa konajú v Dome kultúry v Dubnici nad Váhom. Veľmi dobrá spolupráca je aj so všetkými folklórnymi súbormi, ktoré pôsobia na území mesta. Ide hlavne opríležitostné koncerty ako je Vianočný koncert, alebo koncerty zpríležitosti Mesiaca úcty k starším a podobne.

Oddelenie kultúry zabezpečuje úlohy spojené sprípravou, výrobou a distribúciou Dubnických novín, ktoré vychádzajú mesačne a občanom sú distribuované zadarmo podľa schváleného rozdeľovníka mesta.

K najväčším  kultúrnym podujatiam v meste patrí DUBNICKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL s medzinárodnou účasťou, ktorý sa koná koncom augusta. Každý  rok sa ho zúčastňuje okolo 20 súborov zo Slovenska izahraničia. Súčasťou festivalu je súťaž Cena Mikuláša Senka a rôzne sprievodné akcie ako trhy umeleckých remesiel, dubnický jarmok, výstavy apodobne. O festival je vždy veľký záujem zo strany obyvateľov mesta i širokého okolia. V roku 2005 sa uskutoční XII. ročník tohto festivalu.

Koncerty, zábavné programy

Koncerty v meste Dubnica nad Váhom sa organizujú vo veľkej a malej sále Domu kultúry, v športovej hale a vkostole sv. Jakuba. Čoraz väčšiemu záujmu sa teší Dubnické hudobné leto, v rámci ktorého sa predstavujú predovšetkým dychové skupiny, ale aj skupiny iného žánru, ktoré sa koná počas celého leta v mesiacoch júl a august vždy v nedeľu v priestore mestského parku. Vrámci Dubnického hudobného leta sa predstavujú predovšetkým dychové skupiny (Nemšovanka, Sedmerovanka,  Klub D sMáriou Baginovou, Vlčovanka a iné), ale aj skupiny iného žánru (folk, vážna hudba). Zdôvodu malého záujmu sa znižuje počet koncertov vážnej hudby a v súčasnej dobe sa hľadajú možnosti, ako túto oblasť oživiť. V priebehu roka sa organizuje priemerne 10 koncertov vážnej hudby, 8 promenádnych koncertov, 2 zábavné programy, 2 koncerty populárnej hudby.

Divadlá

Divadelná činnosť je organizovaná v spolupráci spoprednými divadlami (Trnavské divadlo, Mestské divadlo Žilina, Radošinské naivné divadlo), umeleckými agentúrami, divadlami  pôsobiacimi v meste (divadlo Pod vežou Ilava, DS Stupné, DS Malá múza Ilava, divadlo Kolomaž) a s využitím vlastných zdrojov (ZŠ, SŠ, ZUŠ, DS Historickej spoločnosti J.B.Magina). Ročne navštívi divadelné predstavenia okolo 5 000 divákov.

Výstavy

Mesto pravidelne organizuje výstavy náučno-poznávacie, predajné, tematické, výtvarné. Najväčší záujem je oveľkonočnú a vianočnú výstavu.

Kino

Vmeste sa nachádza kino, ktoré premieta počas celého roka v 6-dňovom hracom profile. Priemerná návštevnosť ročne je  okolo 10 000 divákov.

Ostatné akcie

 • Detský karneval,
 • Deň Zeme,
 • Oslavy oslobodenia,
 • MDD,
 • Deň matiek,
 • Deň otcov,
 • Dubnický slávik,
 • Akademická Dubnica,
 • Oslavy Sviatku práce,
 • Veľká noc ide,
 • Beh Terryho Foxa,
 • Akadémie vspolupráci sMŠ aZŠ.

Duchovno - kultúrny život v meste

Nepopierateľne veľký podiel na duchovno – kultúrnom živote občanov mesta má i Rímskokatolícka cirkev v Dubnici nad Váhom, ku ktorej sa hlási 20 000 občanov. Dubnickú farnosť toho času spravujú Saleziáni Don Bosca, ktorí sú tu v Dubnici n/V, už od roku 1969. Ich pastoračná aktivita nespočíva len v slávení bohoslužieb a vysluhovaní sviatostí, ale organizujú v Dubnici n/V i púte a to 8.9. a 14.9., starajú sa o vyučovanie náboženskej výchovy na školách, organizujú výchovnú činnosť mládeže v katolíckom dome, farskú charitu a zastrešujú iné duchovné spoločenstva vo farnosti. Vo svojej činnosti spolupracujú i s rehoľnými sestrami – Dcéry Panny Márie Pomocnice (Saleziánky), Satmárkami asDomkou (Združenie saleziánskej mládeže).

Akcie

 • Šarkaniáda
 • Tábory
 • Prímestské tábory (cez letné a jarné prázdniny).

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk