Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 17.1.2018 | Sviatok má Nataša

Pracovné ponuky

MsÚZákladná škola s materskou školou Pod hájom 967 v Dubnici nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre predprimárne vzdelávanie do materskej školy na dobu určitú -zastupovanie počas práceneschopnosti s predpokladaným nástupom
od 18. 9.2017.
Požiadavky - splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita. Pracovný úväzok 100 %. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do 11. 9. 2017 na adresu:
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 , 018 41 Dubnica nad Váhom
alebo mailom na sekretariat.zspodhajom.dca@gmail.com
Ďalšie informácie telefonicky na t.č. 042/4422875

 

 

MsÚMESTO Dubnica nad Váhom, príjme do pracovného pomeru uchádzača na pozíciu:

vedúci Oddelenia ekonomického Mestského úradu Dubnica nad Váhom

 

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, plný pracovný úväzok

Termín nástupu: 01.04.2017

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Riadiaca a koordinačná činnosť oddelenia ekonomického
 • Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania
 • Metodické usmerňovanie rozpočtového procesu a vedenia účtovníctva mesta, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom
 • Riadenie a dohľad pri uplatňovaní právnych noriem v oblasti financovania hospodárstva mesta počnúc procesom zostavovania rozpočtu, určovaním pravidiel rozpočtového hospodárenia, priebežným hodnotením plnenia rozpočtu, finančným usporiadaním všetkých vzťahov k rozpočtu a končiac zostavením návrhu záverečného účtu mesta
 • Metodické usmerňovanie plnenia a sledovania pohľadávok a záväzkov mesta vrátane vymáhania, odsúhlasovania stavu majetku mesta a výsledkov jeho inventarizácie
 • Styk s peňažnými ústavmi a poistenie majetku
 • Komplexná správa miestnych daní a poplatkov

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania

Iné kritériá a požiadavky

 • prax v oblasti ekonomiky, rozpočtovníctva, financií minimálne 5 rokov, prax vo verejnej správe v oblasti financií výhodou
 • riadiaca prax minimálne 3 roky
 • znalosti právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe a súvisiacej legislatívy
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita

Žiadosti so štruktúrovaným životopisom a súhlasom s uchovaním osobných údajov v našej databáze zasielajte do 28.02.2017 na adresu

Mestský úrad
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom
alebo e-mail: anna.stefankova@dubnica.eu
informácie: 042/4455771


MsÚMESTO Dubnica nad Váhom, príjme do zamestnania na pozíciu:
1.odborný referent investičnej výstavby
Požadujeme:
VŠ vzdelanie stavebného zamerania s min praxou 3 roky v oblasti investičnej výstavby s osvedčením pre vykonávanie činnosti stavebný dozor
SŠ vzdelanie stavebného zamerania s min. praxou 5 rokov v oblasti investičnej výstavby s osvedčením pre vykonávanie činnosti stavebný dozor
Praktické skúsenosti s oceňovaním stavebných prác a s verejným obstarávaním zákaziek na uskutočnenie stavebných prác výhodou.

2.odborný referent územného plánovania a stavebného poriadku
Požadujeme:
VŠ vzdelanie stavebného zamerania alebo SŠ vzdelanie stavebného zamerania s min. praxou 5 rokov
Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti stavebného úradu výhodou.

Žiadosti so štruktúrovaným životopisom a súhlasom s uchovaním osobných údajov v našej databáze, zasielajte do 5.1.2017 na adresu
Mestský úrad
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom
alebo e-mail: ivana.teplickova@dubnica.eu
informácie: 042//4455762,042/4455771,


dcaMesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č . 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
Základnej školy s materskou školou

So sídlom Centrum 1 32, Dubnica nad Váhom

Podrobné informácie:
úradná tabuľa mesta, na webovej stránke mesta alebo na telefónnom čísle 042 I 44 55 785
Uzávierka prijímania prihlášok: 05.december 2016.


TSMPrijmeme vodičov skupiny B", "C", "T" je výhodou, dobrý zdravotný stav.
Prac. pomer na 1 rok, s výhľadom na dobu neurčitú.
Stabilné a pravidelné vyplácanie dohodnutej mzdy.
Informácie v kontakte, alebo osobne v kancelárií TSM.

Ing. Stanislav ŠTĚRBA
riaditeľ spoločnosti

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.
Nádražná 4007, P. O. BOX 121
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 312 941
IČ DPH: SK2020115592

mobil: 0907 896 493, tel.: 042 4421127
E-mail: riaditel@tsmdubnica.sk

 

 

 

MsUMESTO Dubnica nad Váhom, príjme do pracovného pomeru zamestnanca  na pozíciu:

odborný referent daní a poplatkov

-   požadované úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania  

Žiadosti so štruktúrovaným životopisom  a súhlasom s uchovaním osobných údajov v našej databáze zasielajte do  15.8.2016 na adresu:

Mestský úrad

Bratislavská 434/9

018 41 Dubnica nad Váhom

alebo e-mail: anna.stefankova@dubnica.eu

informácie: 042/4455771

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk