Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 17.1.2018 | Sviatok má Nataša

Základné informácie

Mestský úrad DubnicaZákon SNR 369/1990 (zákon o obecnom zriadení) zo 6. septembra 1990 ustanovil obec (teda aj mesto) ako samostatný územný celok Slovenskej republiky. Obec sa stala právnickou osobou a Mestský úrad výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta.

 

Dôvera občanov a zabezpečenie služieb sa stali prvoradým cieľom novozvoleného aktívu MsZ vo volebnom období 2010 - 2014.
Organizačnými opatreniami sa dosiahla zastupiteľnosť na všetkých referátoch a tak sú požiadavky a všetky záležitosti vykonávané počas celej pracov-nej doby tým, že bola zrušená obedňajšia prestávka.
Ústretovosť sa zvýšila i tým, že sme zaviedli otváranie MsÚ 5 min. pred začiatkom pracovnej doby a 5 min. po oficiálnom skončení pracovnej doby.

Od 1.6.2016 sú úradné hodiny nasledovne:

Úradné hodiny:   
Pondelok7.30 15.30
Utorok7.30 15.30
Streda7.30 17.00
Štvrtok Nestránkový deň 
Piatok7.30 14.00

 

Úradné hodiny pokladne Mestského úradu v Dubnici nad Váhom

Pondelok7.30 - 11:30 12:00 - 15.00
Utorok7.30 - 11:30 12:00 - 15.00
Streda7.30 - 11:30 12:00 - 16.45
Štvrtok Nestránkový deň 
Piatok7.30 - 11:30 12:00 - 13.45

 

 

Adresa sídla:
Mestský úrad
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom

GPS súradnice:
48° 57' 26.7438916" N
18° 9' 57.4292278" E

Kontaktné informácie:
Fax.: +421 42 4421911
e-mail: msu@dubnica.eu

Iné informácie:
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276

Do pôsobnosti mestského úradu patrí najmä:

 • majetkovo-právne vzťahy mesta s inými subjektami
 • komplexná starostlivosť o majetok mesta
 • zastupovanie mesta v súdnych sporoch
 • zostavovanie rozpočtu mesta
 • návrh úverovej politiky mesta
 • návrh daňovej a poplatkovej politiky mesta
 • návrh riešenia reštitučných nárokov oprávnených osôb
 • vydávanie súhlasu s umiestnením prevádzky, obchodu a služieb v meste
 • komplexná starostlivosť o odpadové hospodárstvo a čistotu v meste
 • povoľovanie propagačných a reklamných systémov v meste
 • pôsobnosť stavebného úradu
 • správa mestských komunikácií
 • evidencia o trvalom a prechodnom pobyte občanov v meste
 • evidencia domov a budov v meste
 • prevádzka predškolských a školských zariadení vo vlastníctve mesta
 • poskytovanie peňažných dávok sociálnej pomoci
 • poskytovanie opatrovateľskej služby
 • vytváranie podmienok pre kultúrnu a športovú činnosť

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk