Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Utorok, 16.1.2018 | Sviatok má Kristína

Otázky a odpovede

Vážení návštevníci webových stránok mesta Dubnica nad Váhom.
V rámci skvalitnenia a zefektívnenia vybavovania vašich otázok týkajúcich sa informácií poskytovaných mestom alebo mestskou samosprávou sme pre Vás pripravili novú formu komunikácie s nami. Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď. Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky. Odpovede Mesta Dubnica nad Váhom, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Dubnica nad Váhom na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Dubnica nad Váhom si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Položte otázku

Vaše otázky

Zvoľte oblasť:

Otázka od: Zuzana, 19.03.2015

Dobrý deň,

prosím vás je detské ihrisko považované za verejné priestranstvo, na ktorom je zakázané fajčiť? Som oprávnená zavolať na človeka, ktorý bude na detskom ihrisku fajčiť, mestskú políciu a bude mu uložená pokuta?

Za odpoveď vopred ďakujem.

Zuzana

Odpoveď:

Zákon 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov,  v znení  zmien a doplnkov,  taxatívne určuje miesta , kde je fajčenie zakázané. Okrem iných miest sú to aj “ priestory detských ihrísk“. Mestská polícia vykonáva kontroly detských ihrísk, pričom sa zameriava aj na dodržiavanie ustanovení hore uvedeného zákona. Je však pravdou , že kontroly detských ihrísk vykonávame najmä vo večerných a nočných  hodinách, kedy sa na detských ihriskách zvyknú zdržiavať osoby, pre ktoré ihriská nie sú určené a kedy dochádza aj k poškodzovaniu zariadenia. Umiestnenie tabuliek  z označením zákazu fajčenia nie je na miestach určených zákonom potrebné, kto v priestore detského ihriska fajčí, dopúšťa sa priestupku za ktorý mu môže byť udelená bloková pokuta.

Mestská polícia

Otázka od: Eva.N, 26.02.2015

Dobrý deň,
chcem vás touto cestou poprosiť o opravu mestského rozhlasu na sídlisku Pod Hájom oproti bytovke č. 1091. smerom na Kolačín. Už dlhší čas nefunguje.
Za opravu ďakujem :)

Odpoveď:

Ďakujeme za zaslanie podnetu. Závadu sme zaevidovali do evidencie porúch. Oprava bude realizovaná pri najbližšom servisnom zásahu.

Ref. správy majetku

Otázka od: Anna Rafajová, 13.02.2015

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať čo je pravdy na rôznych tvrdeniach ktoré sa šíria. Vraj mesto plánuje urobiť pri \"priemyslovke\" pešiu zónu a dopravu vraj plánuje odkloniť cez sídlisko Pod Hájom.

Odpoveď:

Stratégia rozvoja mesta stanovená v schválenom územnom pláne mesta Dubnica nad Váhom nepredpokladá vylúčenie automobilovej dopravy z centrálnej časti mesta, teda aj z ul. Obrancov mieru vrátane úseku pred SPŠ. V územnom pláne mesta navrhnuté zberné komunikácie severozápadného obchvatu (preložka cesty I/61) a juhovýchodného obchvatu (Nová Dubnica – Dubnica nad Váhom cez Kolačín) spolu so súčasnými cestami vytvoria zokruhovanie niektorých hlavných smerov tak, že sa odľahčí premávka na prieťahu cesty I/61 centrálnou mestskou zónou. Iné riešenie dopravných vzťahov mesto Dubnica nad Váhom v súčasnej dobe nepripravuje.

Odd. výstavby, ÚP a ŽP

Otázka od: Peter Trenčan, 28.11.2014

Prosím o vysvetlenie prečo už dlhší čas nesvietia svetlá na ulici Pod Hájom od penziónu Dubina až po ulicu hasičskú. Pre koho svietia kúsok ďalej pri novo postavených obytných domoch, kde ešte nikto nebýva.

Odpoveď:

Váš podnet sme nahlásili na dispečing prevádzkovateľa verejného osvetlenia, servisný technik situáciu obratom preverí a zabezpečí opravu. Zistenú poruchu osvetlenia je možné nahlásiť telefonicky na bezplatnú tel. linku prevádzkovateľa č.  0800 175 660, ktorý okamžite zabezpečí servisný zásah, alebo elektronicky na internetovej stránke Mesta Dubnica nad Váhom.

Čo sa týka osvetlenia pri novo postavených obytných domoch – túto časť vybudoval a zatiaľ prevádzkuje súkromný investor. Osvetlenie nie je napojené na verejné osvetlenie mesta.

Ref. správy majetku

Otázka od: opram, 25.11.2014

Chcem nahlasiť už dlhu dobu nefungujuci rozhlas č.120
Dakujem

Odpoveď:

Ďakujeme za nahlásenie, poruchu sme zaevidovali a pri najbližšom servisnom zásahu bude odstránená.

Ref. správy majetku

Otázka od: Róbert Labo, 12.09.2014

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať kde je v Dubnici správa ciest a kto to tam má nastarosti. Ďakujem za odpoveď ..

Odpoveď:

Čistenie komunikácií vykonávajú TSM (Technické služby mesta), obnovu vodorovného značenia a  vyspravenie výtlkov mesto.

Ref. dopravy

 

Otázka od: Julius Prekop, 09.09.2014

Pekný deň prajem.
Chcel by som vás požiadať o radu pri vybavovaní vodorovného značenia pred vchodom do obytného domu na Podháji 1093/74 kde robím domového dôverníka a najomníci sa sťažujú že niekedy je
problém prejsť do vchodu.Akú žiadosť podať,komu a aká by mala
byť šírka vyhradená na prechod.Ďakujem.

Odpoveď:

Obnova vami uvedeného vodorovného dopravného značenia bude vykonaná v mesiaci október v zmysle  Vašej požiadavky.

Ref. dopravy

 

 

Otázka od: Branislav Kabeláč, 03.09.2014

Vie mi niekto vysvetliť prečo už druhé ráno (cca 5 30) nejde v Dubnici pouličné osvetlenie ? Chápem nejaké šetrenie .... ale tma na križovatkách a priechodoch pre chodcov ? Ráno keď je najväčší frmol ? Hlavne že nám svietia bilboardy , Kik , Pepco a Tesco ....

Odpoveď:

Verejné osvetlenie funguje podľa  nastaveného harmonogramu zapínania a vypínania. Harmonogram je nastavený v súlade s normou. Svetlá sa zapínajú a vypínajú podľa času východu a západu slnka a teda čas zapnutia a vypnutia osvetlenia sa každý deň posúva o 2 - 4 min. Dnes 4.9.2014 sa osvetlenie vyplo ráno o 5,34 h., zapne sa o 18,56 h. , zajtra 5.9.2014 by sa osvetlenie malo vypnúť o 5,38 h. a zapnúť o 18,52 h. Takto sa čas zapnutia a vypnutia postupne posúva. Nejde o šetrenie, nakoľko na základe požiadavky občanov sme po dohode s vedením mesta v prospech občanov od 22.7.2014  celkový fond svietenia navýšili. Systém nastavenia časov zapnutia a vypnutia formou senzorového spínania (podľa intenzity tmy v meste) nefungoval, nakoľko sa v noci stávalo, že pri prejazde auta nám časť osvetlenia zhasla, preto od tohto systému upustili aj ostatné mestá.  Časový systém nastavenia  je najvhodnejší  i keď vieme, že kritickejšie je obdobie cca 1 mesiaca – prechod medzi letom a jeseňou, kedy bývajú zamračenejšie dni.  Tento stav sa však postupne v priebehu zopár dní upraví.

Ref. správy majetku

Otázka od: Eva Náhliková, 31.08.2014

Milujem folklórne slávnosti v našom meste, sklamaná som len z výšky vstupného na vystúpenia našich folkloristov.
Je mi naozaj ľúto, že mesto dalo vysoké vstupné.
Hlavne, že v mestskom rozhlase bolo vymenovaných niekoľko sponzorov, strieborných, zlatých a neviem ešte akých.....
Vstupné bolo vysoké, a nie je to len môj názor. Včera som sa práve o tom rozprávala s niekoľkými ľuďmi, ktorí - tak ako ja - museli stáť za plotom, ako takí chudáci- a aspoň sme počúvali to, čo bolo v programe, keď už sme nemohli vidieť.
Vie vôbec mesto, koľko by získalo, keby dalo naozaj len to symbolické euro ako vstupné?? Získalo by, určite hej. A viete prečo? Lebo keď už niekto ide na takýto program, tak nezostane len pri pozeraní, ale ide si vziať nejaké to pivko, kofolu, štamperlík niečoho na zahriatie..lenže - mesto rozhodlo, lebo mestskú kasu asi treba zaplniť aj takýmto, pre bežného občana mesta, VYSOKYM vstupným.

Len dúfam, že aspoň program pri ABC zostane tak, ako doteraz.. Bez poplatku, pre radosť nadšencov, čo majú radi folklór tak, ako ja........

Skúsim sa opýtať -
1. Je možné, aby mesto znížilo cenu vstupného na DFF budúci rok?
2. Má mesto záujem na tom ,aby si aj menej zarábajúci ľudia, mohli vychutnať vystúpenia folklórnych súborov?

Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď:

Ďakujeme za Váš podnetný email. Folklórne súbory dubnické i hosťujúce na Dubnickom folklórnom festivale účinkujú zadarmo a našou povinnosťou je zabezpečiť im základné veci ako doprava, strava, ubytovanie, ktoré sú v súčasnosti veľmi nákladné. Príjem festivalu tvoria sponzorské dary, dotácie MKSR (tento rok TSK nepridelilo dotáciu) a vstupné. Podiel z predaja alkoholu a občerstvenia nie je príjmom festivalu, ale vlastníka objektu na základe predchádzajúcich zmlúv. Vstupné na DFF je neporovnateľne nízke oproti iným festivalom. Napríklad:

Myjava: 7-10,-€, zľavnené 3-5,-€,

Východná: 10,-€, zľavnené 5,-€,

Kopaničiarske slávnosti: 3 -3,5€, zľavnené1,5-3,-€,

Hrušov: 5-7,-€, zľavnené 2,5-3,5€,

Detva: 4,-€, zľavnené 2,5€,

Podroháčske slávnosti: 5,-€, zľavnená 2.

Výpis vstupného dostatočne každého presvedčí, že 3,-€ na dve scény podľa vlastného výberu je najnižšie na Slovensku, s možnosťou zľavy na 2,-€. V roku 2013 bolo vstupné 2,-€ na každú scénu Dutaf / Kaštieľ. Z toho vyplýva, že návštevníci platili za deň 4,-€. V tomto roku 2014 platili 3,-€, tzn. za jednu scénu 1,5€. Pri kúpe permanentky v hodnote 10,-€ na celý festival vyšlo vstupné na DEŇ 2,10€ (tzn. 1,05€ /scéna), Ondráš 3,6€.

Nemôžeme s Vami súhlasiť, že prišlo ku zvyšovaniu vstupného, práve naopak. Mesto má záujem o to, aby sa obyvatelia i návštevníci Dubnice nad Váhom cítili dobre, ale znižovaním vstupného, resp. jeho zrušenie je degradáciou umelcov, ktorí na festivale účinkujú. Kultúra je tiež určitým produktom s určitou cenou, čo všetci, ktorí si úsilie účinkujúcich vážia i účinkujúci sami, môžu potvrdiť.

Odd. kultúry a knižniceOtázka od: Zuzana Dolinská, 27.08.2014

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať čo sa stavia na začiatku Dubnice od Ilavy oproti zdravotnému stredisku Co medika a bývalému areálu ZŤS, keďže tam zatiaľ nie je žiadna \"informačná\" tabuľa o investorovi atď.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Stavebník začal stavbu „Areál dvoch polyfunkčných domov, reštaurácie a autoservisu, Dubnica n/V“ výstavbou prvého objektu SO 01- Autoservis s autoumyvárňou. Stavba bola povolená stavebným úradom dňa 02.06.2010.

Odd. výstavby, ÚP a ŽP

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk