Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 17.1.2018 | Sviatok má Nataša

Otázky a odpovede

Vážení návštevníci webových stránok mesta Dubnica nad Váhom.
V rámci skvalitnenia a zefektívnenia vybavovania vašich otázok týkajúcich sa informácií poskytovaných mestom alebo mestskou samosprávou sme pre Vás pripravili novú formu komunikácie s nami. Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď. Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky. Odpovede Mesta Dubnica nad Váhom, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Dubnica nad Váhom na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Dubnica nad Váhom si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Položte otázku

Vaše otázky

Zvoľte oblasť:

Otázka od: Peter Vodička, 10.08.2014

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať na 2 knižné monografie vydané pred pár rokmi. Dajú sa ešte niekde zakúpiť, alebo sú už rozobrané?
Konkrétne sa jedná o knihu \"Dubnica nad Váhom od minulosti po súčasnosť\" vydanú r. 2010 a o knihu \"Dubnica nad Váhom mestská časť Prejta - 630 rokov od prvej písomnej zmienky\" z r. 2009.
Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď:

Obe knihy je mozne zakupit na oddeleni kultury v Mestskom dome kultúry, v Mestskej knižnici a v informačnom centre v Dubnickom kaštieli. Knihy je možné zaslať aj na dobierku.

Ceny kníh:

Prejta: 6,-€

Dubnica nad Váhom: 15,-€

Dubnica nad Váhom vo fotografii: 11,-€

Odd. kultúry a knižnice

Otázka od: Andrea Tomíková, 20.07.2014

dobry den,
chcela by som sa opytat, ci aj toto leto sa premietaju filmy na nadvori kastiela cez vikendy?
vopred dakujem za odpoved

s pozdravom Tomikova

Odpoveď:

Program kultúrneho leta je možné nájsť na www.dubnica.sk. Súčasťou programu je aj letne kino na nádvorí Dubnického kaštieľa.

Odd. kultúry a knižnice

 

Otázka od: Vladimír Ronec, 29.05.2014

Dobrý deň,

zrekonštruovaná ulica K Váhu potešila isto mnohých obyvateľov, zároveň však vzbudzuje určité rozpaky, pretože časť v ktorej pravidelne zostali po daždi mohutné kaluže vody zostala úplne bez zmeny / vyriešenia tohto problému, viď foto -->http://s4.postimg.org/3p1broz7h/ulica_k_vahu.jpg
Plánuje mesto v tomto smere nápravu? Rovnaký problém je na novovybudovanom chodníku / bezbariérovom prístupe na chodník z priechodu pre chodcov pri novom podchode z Nádražnej ulice.
Ďakujem!

Odpoveď:

Ulica K Váhu bola rekonštruovaná ako súčasť projektu „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov“. Mesto, ktoré nebolo realizátorom stavby však vie o probléme, ktorý popisujete a urgovalo už odstránenie uvedenej závady na ulici K Váhu a tiež pri novom podchode.

Ref. dopravy

Otázka od: Tomáš Zahrandík, 13.05.2014

Vážené mesto Dubnica nad Váhom. Mám na Vás tri otázky. Všetky sa týkajú dopravy v našom meste.
- Prečo bolo zmenené dopravné značenie na jednosmerkách na sídlisku pod kaštieľom? Vďaka tejto novinke sa križovatka stala pomalou a neprehľadnou. Pokiaľ bola smerom od stanice stopka,bola aj križovatka bezpečnejšia.
- Je možné osadiť na ulici športovcov na úseku medzi Spartakom a Gaudeámom zákaz zastavenia? Autá pravidelne stávajú na pravej strane vozovky, kvôli čomu musí celý tento pruh zastaviť. Tri autá sa totiž na túto cestu naozaj nezmestia.
- A posledná vec. Kedy bude cesta popri kanály zjazdná aj pre osobné autá? Je pekné, aký máme pri väzení nadjazd ale cestu z práce si po ňom skrátiť aj tak nemôžem. Takže namiesto piatich minút, sa musím 34 minút zdržiavať v kolóne, zapchávať mesto a znečisťovať centrum.

Za odpovede ďakujem.

Odpoveď:

1) Zmena dopravného značenia na sídlisku Pod kaštieľom bola vykonaná a odsúhlasená ORPZ ODI v Trenčíne v súvislosti  s rekonštrukciou železničného priecestia pri Šanghaji.

2) Pokiaľ by sme osadili Vami požadovanú dopravnú značku " Zákaz zastavenia" nebolo by možné za dopravnou značkou zastaviť a stáť žiadnemu motorovému vozidlu (čiže ani majiteľom domov a ich rodinných príslušníkom bývajúcich na  ul.Športovcov).

3) V súvislosti s plánovanou cestou popri kanály mesto nechalo vypracovať dopravnú štúdiu obchvatu popri kanály. Mesto pracuje na jej realizácii, no vzhľadom k tomu, že ide o administratívne a finančne veľmi náročný projekt, nie je to otázka, ktorá by sa dala vyriešiť v priebehu niekoľkých mesiacov.  

Ref. dopravy

 

Otázka od: Peter Mihal, 07.05.2014

Dobrý deň, chcem sa spýtať na vrak autobusu pred ZVS. Nedalo by sa to odstrániť? Viem, že je to asi chyba sukromnika, ktorý to tam zanechal ale neskrášluje to okolie.
Ďakujem.

Odpoveď:

K Vašej otázke uvádzame nasledovné:

a/ odstránením vraku autobusu sa od  r. 2013 zaoberala Mestská polícia (výzvy atď.), následne priestupkové odd. vnútornej správy ObÚ so sídlom v Dubnici nad Váhom, ObÚ pre cestnú dopravu v Trenčíne, ObÚ životného prostredia v Trenčíne a taktiež referát dopravy MsÚ Dubnica nad Váhom;

b/ šetrením sa zistilo, že autobus nie je doposiaľ vyradený z prevádzky;

c/ nakoľko je na autobus vedená exekútorska blokácia, písomne sme oslovili kompetentných exekútorov a zároveň sme im zaslali aktuálne fotografie o stave autobusu (spolu 8) a zároveň  ich žiadame o zaslanie stanoviska  „zrušenie blokácie“;

d/ ak bude zrušená blokácia, mesto dohodne so súkromnou spoločnosťou likvidáciu autobusu.

 

Ref. dopravyOtázka od: opram, 08.04.2014

Chcem Vám oznámiť že rozhlas č. 120 nefunguje už pekne dlhú dobu.

Odpoveď:

Ďakujeme za nahlásenie poruchy rozhlasu. Porucha bola zapísaná do evidencie porúch a bude odstránená pri najbližšom servisnom zásahu. V meste je cca 200 hniezd mestského rozhlasu, t.j. cca 500 hlásičov. Kapacitne ani fyzicky nie je možné, aby počas 15 min. hlásenia rozhlasu prechádzal jeden pracovník celé mesto a skontroloval, či všetky hlásiče fungujú. Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob je nahlásenie poruchy občanmi v čo najkratšom termíne po zistení závady. Ak by závada bolo pre mesiacom nahlásená, oprava by už bola zabezpečená.

Ref. správy majetku

Otázka od: Katarína Hírešová, 01.04.2014

Dobrý deň, chcem poďakovať, za rekonštrukciu povrchov detských ihrísk v meste. Tieto farebné pružné povrchy sú naozaj veľmi dobré.
Zároveň sa chcem spýtať, či by sa detské ihriská nemohli pravidelne upratovať. Povrch je často špinavý a najmä okolie lavičiek je plné cigaretových ohorkov a papierov. Taktiež smetné koše sú často úplne plné, až smeti vypadávajú a ležia všade okolo. To isté platí o lavičkách v parkoch. Viem, že to spôsobujú nedisciplinovaní ľudia, ja som však nefajčiar a na lavičke, pod ktorou je plno ohorkov, sa mi sedí nepríjemne a nie je to práve dobrá vizitka nášho mesta. Ďakujem.

Odpoveď:

Na detských ihriskách sú osadené tabule s Pravidlami ihriska. Jedným z nich je aj „Udržujte čistotu a poriadok, detské ihrisko slúži všetkým“. Nevieme, o ktorom ihrisku hovoríte, ale v podstate tento problém je všade. Na ihriskách, kde boli kamienky sme rekonštruovali povrchy za gumové. Kamienky sme sa snažili čo najviac odstrániť, aby sa gumový povrch neničil. Predpokladali sme, že rodičia budú tí, ktorí sa budú tiež snažiť o čistotu ihriska, ale opak je pravdou, nechali svoje deti nech kamienky hádžu na ihrisko. Potom sme okolie zasypali zeminou a vysiali trávu. To by sme museli ihrisko uzavrieť, kým vzíde tráva. Ale to je zasa len o rodičoch, na ihrisko sa dá dostať aj tak, aby sa čo najmenej stúpalo po hline. Údržba ihrísk sa robí v rámci údržby zelene v jednotlivých lokalitách.

Odpadkové koše – na ihriskách je vždy viac košov, chce to len sa zdvihnúť a odhodiť odpadky, tam kde je prázdny kôš. Nie je problém malé koše vyvážať aj každý deň, ale to sa odrazí na poplatkoch za komunálny odpad, čo by sa už tak veľmi obyvateľom nepáčilo. Nie je výhodnejšie snažiť sa o udržiavanie čistoty a poriadku? Ohorky od cigariet – to určite nerobia malé deti, tak to je opäť na rodičoch.

Oddelenie výstavby ÚP a ŽP

Otázka od: Martin Pietka, 27.03.2014

Dobry den,
chcem sa spytat: preco je \"zelen\" na nasom namesti v tak ubohom stave?
Hadice urcene na zavlazovanie su porozhadzovane kade-tade, zbytky starych porastov z jesene.
Vsade okolo kvitnu prve jarne kvety (tulipan, narcis...), len na nasom namesti sed.
Stav dlazby,fontany je tiez ubohy, ale pricina bola vysvetlena v Dubnickych novinach, tomu rozumiem, ale tie plochy urcene pre zelen a kvety o ktore sa nik nestara tomu nerozumiem. A to ma byt namestie to, na co sa cudzi pridu pozriet aby si urobili obraz o nasom meste?

Dakujem za odpoved.

Odpoveď:

Na námestí sú umiestnené tzv. trvalkové záhony, ktoré boli súčasťou projektu výstavby námestia. Nie je pravdou, že sa o záhony nik nestará. Už v súčasnosti na niektorých vyrastajú tulipány a narcisy. Ponechanie  suchých minuloročných zbytkov na rastlinách je z našej strany krok účelový – takto je aj pod snehovou prikrývkou vidieť,  kde sa nachádza záhon, ktorý by sa nemal zašliapavať. Na niektorých záhonoch sa prejavuje ušliapanie tým, že rastliny nevzídu, prípadne sú poškodené.

Obnaženie hadíc zo závlah je z časti spôsobené preschnutím kôry v záhonoch, ktorú pravidelne dopĺňame, ale samozrejme aj ľudským faktorom – vandalizmus, psy, deti. Po revízii závlahového systému a vyrastení rastlín bude kôra do záhonov doplnená. Okrem toho pravidelne vyberáme zo záhonov odpadky, trháme burinu, dopĺňame rastlinný materiál, kosíme trávniky a striháme trávové trsy. V mnohých prípadoch by starostlivosť o záhony rastlín bola jednoduchšia, keby ľudia boli disciplinovanejší a ohľaduplnejší.

Oddelenie výstavby ÚP a ŽP

Otázka od: Miroslav Hudák, 14.03.2014

Dobrý deň,

Chcem sa spýtať či sa budú aj tento rok vysádzať rastliny, alebo kríky pre \"účkom\" A či je to podľa kompetentných v poriadku, keď sa tam už druhý rok po sebe niečo vysadilo a o pár mesiacov to všetko vyhynulo. Naposledy to bol brečtan, ktorý vysadili keď svietilo intenzívne slnko a hneď to spálilo. Predtým rok sa tiež pokúšali niečo vysadiť. Načo sa vyhadzuje každý rok 3 -5 tis eur ? Nestačí tam zasiať trávu ?

Odpoveď:

Ďakujeme za Váš email  týkajúci sa  výsadieb v našom meste. Samozrejme každý občan má právo na svoj názor. Je len na škodu , že občania často kritizujú a odsudzujú rôzne aktivity zo strany mesta a to bez podrobnejšej znalosti danej problematiky.  V minulých rokoch sa na tzv.“ Účku“ robili vegetačné úpravy a sadilo  sa väčšie množstvo náhradnej výsadby.  Dodnes sa tejto zeleni pomerne dobre darí. Ako príklad môžeme z posledných rokov spomenúť pás vtáčieho zobu obyčajného pred BD 1360  a taktiež  popri ceste a parkovisku pribudlo  10 kusov Jaseňovca metlinatého.  V roku 2011 boli pri parkovisku vysadené spomínané plochy brečtanu, o rok neskôr sa sadil brečtan pod stromami  Jaseňovca. Na rozdiel od plôch pri parkovisku sa tento postupne rozrastá. Výsadba brečtanu v okolí parkovísk sa realizovala z dôvodu tzv. bez údržbových plôch. To znamená, že popri parkovisku by sa nemuselo kosiť a údržba by bola jednoduchšia, nakoľko zaparkované autá jej v mnohých prípadoch bránia. Treba však poznamenať, že nielen poveternostné podmienky ovplyvnili výsadbu brečtanu, ale aj samotní obyvatelia, ktorí bezohľadne po vysadených plochách šliapali. Z toho dôvodu sme z ďalšej výsadby na tejto ploche upustili. Celkovo za výsadbami v meste netreba hľadať nedostatok koncepčnosti alebo neodbornosť, ale v mnohých prípadoch ľudský faktor - zlomené stromy, pošliapané záhony, ukradnuté sadenice v záhonoch aj v mobilných nádobách, podpálené stromy, vysychanie mladých sadeníc vplyvom psých výkalov, parkovanie na zelených plochách  a pod.  V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že vtom istom čase ako boli sadené brečtany v lokalite o ktorej píšete, bol sadený brečtan ajna iných plochách v meste.  Tieto plochy sú hlavne vďaka disciplinovanejším občanom vo veľmi dobrom stave.  Naviac, ušetrené peniaze pri údržbe,  môžeme využiť na iné „zelené“ projekty v meste.

Oddelenie Výstavby ÚP a ŽP

Otázka od: Zuzana Rievajová, 21.02.2014

Dobrý den,
chcem sa opytat na kedy je planovaný zber objemoveho odpadu teda vacsich veci.
dakujem


S pozdravom Rievajová

Odpoveď:

Zber objemného odpadu je treba nahlásiť na MsÚ alebo TSM Dubnica nad Váhom, kedy bude pôvodcovi oznámený aj presný termín zberu (všetky potrebné informácie sú uvedené v Kalendári triedeného zberu na rok 2014).

Údaje potrebné pre zber:

Meno, adresa, kontakt a stručný popis druhov a množstva odpadu (napr. dve skrine, válenda, sanita – umývadlo....). V prípade bytových domov je treba nahlásiť, či nahlasuje zber pre celý bytový dom, vchod alebo ako obyvateľ sám za seba. Predpokladaný termín zberu 03/2014. Odpady treba nahlásiť najneskôr do 07.03.2014.

Ref. odpadového hospodárstva

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk