Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 17.1.2018 | Sviatok má Nataša

Otázky a odpovede

Vážení návštevníci webových stránok mesta Dubnica nad Váhom.
V rámci skvalitnenia a zefektívnenia vybavovania vašich otázok týkajúcich sa informácií poskytovaných mestom alebo mestskou samosprávou sme pre Vás pripravili novú formu komunikácie s nami. Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď. Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky. Odpovede Mesta Dubnica nad Váhom, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Dubnica nad Váhom na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Dubnica nad Váhom si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Položte otázku

Vaše otázky

Zvoľte oblasť:

Otázka od: Ing.Štefan Omachel, 29.01.2014

Prosím o zamyslenie sa kompetentných MsÚ a Mestskú políciu, či značka zákaz vjazdu pri \" Dubnickom mrakodrape \" na nám. Matice Slovenskej má opodstatnenie aj v dobe keď stavebná firma nerealizuje stavbu.Tam zaparkované autá návštevníkov reštaurácie Fontána, prípadne bánk sú lacným objektom príslušnikov MsP a využívaju možnosť pokutovania za priestupok. Pýtam sa nebolo by vhodnejšie používať prenosnú značku, ktorá by sa používala len v prípade stavebnej činnosti a v tedy môže byť postavená až pri panenke Márii.

Odpoveď:

Osadenie dopravnej značky B1 na Námestí Matice slovenskej zrealizovalo mesto Dubnica nad Váhom nie kôli stavebným prácam na susediacej stavbe polyfunkčného domu, ale kôli tomu, že vodiči využívali to, že uvedená slepá komuniíkácia priamo končila pri novovybudovanom námestí a vodiči začali na námestí parkovať, otáčať sa tu a námestie znečisťovali blatom. Taktiež vodiči začali parkovať na trávnatej ploche susediacej s námestím a túto devastovali. Osadením dopravnej značky sa vyčlenil úsek cca 10 m, kde je vjazd motorových vozidiel zakázaný. Pokiaľ vodič motorového vozidla nerešpektuje túto dopravnú značku, dopúšťa sa dopravného priestupku.     

Mestská polícia

Otázka od: habsuda, 29.01.2014

Pani posanci vybudovanim parkoviska ste nam velmi pomohli
Ale kvalita asvaltoveho koberca nie je dostatocna,asvalt sa droli a to este
poriadne ani nemrzlo. Po silnejsich mrazoch to bude vyzerat strasne.
SPK 643/43

Odpoveď:

Kvalitu asfaltového koberca samozrejme preveríme. Zmluvne máme s dodávateľskou firmou zabezpečenú niekoľkoročnú záruku, v prípade potreby uplatníme reklamáciu.  Zodpovedná firma bude musieť zjednať nápravu vo vlastnej réžii.

Odd. výstavby, ÚP a ŽP

Otázka od: Kotrasová Helena, 23.01.2014

Dobrý deň,
na ulici P.Jilemnického pri č. 312/9 zle funguje mestský rozhlas,pri hlásení počuť prerušovane,t.j. každú druhú slabiku,čím sú oznamy nerozlúštiteľné.Prosíme o nápravu. Ďakujem.

Odpoveď:

Prosíme žiadateľa, aby v budúcnosti pri nahlásení závady nahlásil ulicu aj číslo ktoré je na skrinke pod vadným hlásičom. Podľa mapy by to podľa všetkého mala byť skrinka číslo 17. Toto číslo sme zaviedli do evidencie porúch. Porucha bude odstránená pri najbližšej návšteve servisného technika. Malo by to byť v budúcom týždni.

Ref. správy majetku

Otázka od: Maria Porubanova, 11.01.2014

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, či sa vôbec neuvažuje nad vysekaním kríčkov pri prechode pre chodcov od ABC do OC MÁJ pri autobusovej zastávke, nakoľko myslím, že je to tam celkom nebezpečné a keď napríklad dieťa vchádza na prechod nie je ho vidieť. Tiež viem, že sa tam stali už aj nejaké dopravné nehody, tak prečo sa to tam nevyseká, aby bolo riadne vidieť osoby prichádzajúce k prechodu pre chodcov???

Odpoveď:

Ďakujeme za Váš podnet. Situáciu, ktorú uvádzate vo svojej otázke sme preverovali. Časť kríkov, ktoré bránia výhľadom na prechode pre chodcov od ABC k OD Máj dáme odstrániť tak, aby sa priestor stal  prehľadnejším.

Ref. ochrany prírody a mestskej zelene

Otázka od: Andrej Prekop, 09.12.2013

Dobrý deň , chcem sa spýtať , poslednú dobu vydávam samé prospekty a kalendáriky , kde sú dané fotografie , že tzv. nezaplatené odpady nebudú vynášané , ale kto odpočíta to ked naša zberná nádoba bude dopoli naplnená ???

Odpoveď:

TSM Dubnica nad Váhom pri zbere komunálneho odpadu sledujú aj vyťaženosť zberných nádob. Pokiaľ sú niektoré nádoby pravidelne poloprázdne alebo naopak preplnené, tak nás na to upozornia a robíme úpravy. Z Vášho mailu nie je jasné, o ktoré zberné nádoby sa jedná.

Na druhej strane však upozorňujeme, že mesto vynakladá zvýšené finančné prostriedky na zber objemného odpadu z dôvodu nedisciplinovanosti niektorých obyvateľov, ktorí nedodržujú pravidlá zberu objemného odpadu. Odpady vykladajú mimo zberových termínov.

Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Otázka od: Zdenka Pobijáková, 04.12.2013

Dobrý deň !
Chcela by som vedieť, kedy bude v decembri vývoz plastov, nakoľko v r. 2013 nebol k dispozícii kalendár vývozu a Dubnické noviny tiež mali rozpis vývozu len do novembra. Plánuje mesto vytlačiť na r. 2014 kalendár vývozu aspoň pre obyvateľov rodinných domov ? Veľmi chýba najmä starším občanom, ktorí nemajú prístup k internetu.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Vývoz plastov v Dubnici nad Váhom bude 18.12.2013. Kalendár bol aj tento rok distribuovaný na rodinné domy a nájdete ho aj na stránke mesta http://www.dubnica.sk/library/files/kalendrar-triedeneho-zberu-2013.pdf

Kalendár na rok 2014 je už vytlačený a budeme ho distribuovať.

Ref. odpadového hospodárstva

Otázka od: jaroslava Tkadlecova, 24.11.2013

Dobrý deň chcem sa opýtať čo stjí na rok zaplatenie parkovacie miesta pred panelákom na auto, niektorý tam parkujú aj 4 auta ,aj pracovne celej rodiny a mi čo máme jedno auto a byvam tu celý život nemám si kde večer zaparkovať auto, dala by som návrh každy jedno auto pred domom zaparkovať a za ostatne platiť poplatok ,hlavne za firemné , hned by boli peniaze na opravu chodníkov a na parkoviska nove dakujem

Odpoveď:

V súčasnosti si môže o parkovacie miesto požiadať iba občan ZŤP. Vyhradzovanie parkovacích miest pre fyzické a právnické osoby je pozastavené z dôvodu nedostatočného počtu parkovacích miest. Je potrebné, aby na domovej schôdzi upozornili domoví dôverníci, aby si obyvatelia dotyčného bytového domu parkovali svoje firemné autá v sídle firmy a nie pred panelákom.

Ref. dopravy

Otázka od: jan martinka, 19.11.2013

na sídlisku C II nefunguje mestský rozhlas číslo 137
Dakujem

Odpoveď:

Ďakujeme za oznámenie poruchy. Poruchu sme zaznačili do evidencie, pri najbližšej návšteve servisného technika zabezpečíme opravu.

Ref. správy majetku

Otázka od: Robert Zvonár, 08.11.2013

Pekný deň prajem. Na Úradnej tabuli nevidím konanie 33. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom dňa 31.októbra 2013 o 15:00 hod.

Odpoveď:

Oznámenie o konaní MsZ 31.10.2013 bolo vyvesené 25.10.2013 a zvesené 4.11.2013.

Ref. organizačný

Otázka od: Peter, 07.11.2013

Dobrý deň.
Chcel by som sa spýtať prečo nesvieti ani jedna verejná lampa od Kauflandu až po zástavky ZŤS. Keby nesvietili nápisy na budovách firiem ako PoverOne, bola by na ceste - chodníku ešte väčšia tma. Denne prejde tamtým smerom množstvo ľudí do práce a to nikomu nezáleží na bezpečnosti občanov ? Taktiež odpad ktorý sa nachádza v tej lokalite. Napr. od Kauflandu smerom k ZŤS kde ešte kedysi spávali bezdomovci pod železničným podjazdom do areálu ZŤS, taktiež na zástavke ZŤS. Má mesto záujem o riešenie týchto problémov?

Odpoveď:

Lampy, ktoré sa nachádzajú v tejto lokalite nie sú majetkom mesta Dubnica nad Váhom a nie sú súčasťou siete verejného osvetlenia (nie sú na sieť VO napojené). Komunikácia od Kauflandu ku bývalej ZŤS je na pozemku vo vlastníctve Slovenskej správy ciest. Komunikáciu teda aj s osvetlením prevádzkovala niekedy ZŤS. Parkoviská s autobusovým nástupišťom sú vo vlastníctve spoločnosti DMD Group, a.s. v Trenčíne, ktorá by mala zabezpečovať ich prevádzku a údržbu. Mesto zo zákona nemôže vynakladať prostriedky na údržbu a prevádzku objektov, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Prevádzka a údržba objektov je zo zákona povinnosťou vlastníka.

Mesto v minulosti vyzývalo uvedenú spoločnosť na zabezpečenie údržby týchto objektov. V súčasnosti DMD Group, a.s. požiadala mesto o rokovanie vo veci zabezpečenia prevádzky a údržby predmetného majetku. Rokovania zatiaľ neboli uzatvorené.

Ref. správy majetku

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk