Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 17.1.2018 | Sviatok má Nataša

Otázky a odpovede

Vážení návštevníci webových stránok mesta Dubnica nad Váhom.
V rámci skvalitnenia a zefektívnenia vybavovania vašich otázok týkajúcich sa informácií poskytovaných mestom alebo mestskou samosprávou sme pre Vás pripravili novú formu komunikácie s nami. Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď. Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky. Odpovede Mesta Dubnica nad Váhom, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Dubnica nad Váhom na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Dubnica nad Váhom si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Položte otázku

Vaše otázky

Zvoľte oblasť:

Otázka od: Petra S, 30.10.2013

Dobry den, chcem sa spytat aky je postup na odhlasenie dane za psa a ci sa to da odhlasit az od noveho roku alebo aj v priebehu roka?

Odpoveď:

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. Daňovník je  povinný podať čiastkové priznanie k dani za psa na zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Ref. daní a poplatkov

Otázka od: Monika, 25.10.2013

Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať, kedy bude opätovne prehodnotená dopravná situácia na ulici Gagarinovej? Ako vyjadrenie na našu petíciu ste uviedli, že opätovné prehodnotenie - stretnutie s dotknutými občanmi bude po ukončení rekonštrukcie železničnej trate, t.j. november 2013 (aby nebol \"ohrozený\" prechod ťažkých mechanizmov po ulici Murgašovej). No na základe vlastných skúseností (nielen mojich) je očividné, že po ulici Murgašovej sa ťažké mechanizmy už nepohybujú (nakoľko rekonštrukčné práce prebiehajú v oblasti železničnej stanice... preto by sme uvítali opätovné zvolanie stretnutia kompetentných spolu s dotknutými občanmi, a tak konečne vyriešiť túto nepriaznivú situáciu.... už len keď sa pozriete na oblasť \"bezpečnosti\" - na našej ulici je nulová!!!

Za skoré vyriešenie ďakujem/e.

M.

Odpoveď:

V predmetnej petícii bolo uvedené: "Po ukončení rekonštrukčných prác a odstránení ťažkých mechanizmov z ulice Murgašovej bude táto priechodnejšia pre osobnú dopravu a je predpoklad odbremenenia aj ulice Gagarinovej. V prípade, že uvedeným riešením nedôjde k zníženiu počtu motorových vozidiel prechádzajúcih po ul. Gagarinovej, bude otázka zjednosmernenia ul. Gagarinovej opätovne riešená zvolaním stretnutia dotknutých obyvateľov so zástupcami mesta a v prípade, že nedôjde k dohode, formou miestneho referenda."

Z uvedeného vyplýva, že v odpovedi na petíciu nebol stanovený presný termín stretnutia s občanmi. Hoci všetky rekonštrukčné práce ešte neboli ukončené, situáciu na sídlisku za traťou monitorujeme. Stretnutie vedenia mesta s poslancom Františkom Mikoláškom a občanmi sa uskutoční pravdepodobne v mesiaci január 2014.

Ref. dopravy

Otázka od: Lucia Teluchová, 22.10.2013

Dobrý den, chcela by som sa spýtať, čo potrebujem k tomu aby som mohla ist predávat svoje výrobky na trh-napr.ked tu boli koncom augusta dubnické slávnosti.
Resp. čo stojí také miesto na predávanie na deň. Dakujem.

Odpoveď:

V pripade predaja vlastných produktov na uzemí mesta Dubnice nad Váhom je poplatok z predaja 4 €.za m2 na deň podľa VZN 12/2012. Je potrebné pri niektorých predajných  výrobkov mať aj živnostenský list, z e-mailu neviem presne špecifikovat o aký predaj sa jedná.Potrebujete aj zaslať žiadosť na mesto pripadne na Dumat, kde Vám bude vydané povolenie.  

Ref. daní, poplatkov a podnik. činností

Otázka od: Bc. Marek Adamec, 11.10.2013

Dobry den,

Uz vyse mesiaca nefunguje, resp. blbne mestsky rozhlas na sidlisku Pod Hajom oproti kotolni. Hlas aj hudba je prerusovana ako morzeovka po cca 0.5 sek po dobu celeho vysielania co je cca 10 minut kazdy den po 16:00 dalo by sa stym nieco spravit? Uz sa to neda pocuvat...

Za odpoved vopred dakujem.

Odpoveď:

Poruchu samozrejme zaevidujeme a zabezpečíme opravu. Fyzicky nie je možné vykonávať kontrolu funkčnosti mestského rozhlasu každodenne po celom meste, nakoľko hlásičov v meste je 580. Z uvedeného dôvodu prosíme občanov, aby poruchu nahlásili okamžite po jej zistení, za účelom čo najrýchlejšieho zabezpečenia nápravy. Súčasne váš žiadame o nahlásenie čísla hlásiča, t.j. čísla, ktoré sa nachádza na skrinke umiestnenej pod chybným hlásičom. Číslo je viditeľné zo zeme. Ďakujeme.

Ref. správy majetku

Otázka od: Ing. Alena Hrubinová, 04.09.2013

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať z akého dôvodu sa na sídlisku Pod hájom vypína pouličné osvetlenie hlavnej cesty (napr. dnes 4.9. o 21,00 hod už nesvieti), keď osvetlenie sídliska Pod hájom je už aj tak katastrofálne. Chodníky medzi panelákmi nie sú osvetlené vôbec a prejsť tu v zimnom období chce naozaj odvahu. Neviem si predstaviť ako sa tu môžu vracať domov deti okolo šiestej hodiny večer, keď ja ako dospelý človek mám problem. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Verejné osvetlenie na ulici Hasičská (ak ide o tento úsek) nebolo vypnuté. Pravdepodobne išlo o poruchu, porucha bola ráno nahlásená na dispečing a prevádzkovateľ zabezpečí pokiaľ to bude možné ešte dnes nápravu. Čo sa týka neosvetlených chodníkov  Pod hájom, ak ide o vnútroblok medzi bytovými domami 1085, 1090, 1095 – 98 , doplnenie osvetlenia je v riešení, akcia bola daná do rozpočtu, spracováva sa projekt a ak to finančné možnosti dovolia, osvetlenie zrealizujeme.

Ref. správy majetku

Otázka od: H.Porubanová, 02.09.2013

Dobrý deň, chcem sa spýtať, prečo sa robí veľký výrub za Kalváriou smerom na Prejtu, popri starej kolaji a či niekto aj odvezie všetky konáre a pníky. Boli tak autá s ŠPZ CA a IL.
Ďakujem.

Odpoveď:

Radikálne orezanie konárov drevín prípadne výrub drevín v nevyhnutnom prípade sa vykonáva pod 22kV vedeniami z hľadiska bezpečnosti – porasty rastú v ochrannom pásme vedenia a dosahujú kritickú vzdialenosť od vodičov a ohrozujú bezpečnosť prevádzky vedenia. Orezávanie a výruby vykonáva SSE, a.s. na základe zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a zmene niektorých zákonov cez poverenú spoločnosť MVM, s.r.o. Žilina. Oznámenie o orezávaní a výrube, bolo v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny včas oznámené orgánu ochrany prírody - dňa 24.07.2013. Dňa 21.08.2013 bola vykonaná spoločná obhliadka rozsahu orezania a výrubov. Vzhľadom na to, že výruby   sa vykonávajú na viacerých pozemkoch, ktoré majú rôznych vlastníkov, drevná hmota bude ponechaná na mieste, resp. uprataná na okraj ochranného pásma vedenia k spracovaniu vlastníkovi resp. nájomcovi a správcovi.

Oddelenie výstavby ÚP a ŽP

Otázka od: Zuzana Dobiašová, 26.08.2013

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na zápach, ktorý je v poslednej dobe dosť často cítiť a pripomína niečo ako pálenie plastov, šíri sa po Dubnici či už v skorých ranných aj večerných hodinách či je to v súlade zo zákonom o životnom prostredí, poprípade kedy sa tento stav odstráni?
Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď:

O tomto probléme vieme a je už v riešení. Uvedený problém sme konzultovali s pracovníkmi Obvodného úradu ŽP v Trenčíne a inšpekcie ŽP v Žiline. K vyriešeniu danej situácie, t. j. lokalizácii zdroja zápachu (podľa vyjadrenia zainteresovaných sa jedná o zápach chemického pôvodu vyskytujúci sa v nočných až ranných hodinách) je potrebná aj spolupráca s občanmi mesta. Preto Vás touto cestou žiadame, aby ste pri výskyte tohto zápachu ihneď telefonovali na Mestskú policiu v Dubnici nad Váhom (159) alebo štátnu políciu (158), ktorí môžu uvedený zdroj zápachu pri obhliadke v určitých oblastiach mesta zistiť. Pracovníci mestskej polície a štátnej polície boli o tomto probléme informovaní.

Odd. výstavby, ÚP a ŽP

Otázka od: Ing.Mária Čupáková, 19.07.2013

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať:1. prečo nám bol pridaný v mesiaci máj ďaľší kontajner k nášmu bytovému domu adresa C II 1760/69, keď podľa VZN je potrebné oň požiadať a nikto od nás tak nespravil, nakoľko ešte klesol počet obyvateľov zo 40 na 37 a ani v predchádzajúcom období nebol okolo kontajnera umiestnený odpad
2.prečo po 3 týždňoch nezmyselného umiestnenia priamo pod okná domu tento kontajner zmizol a naďalej užívame jeden, ktorý je postačujúci ale zaplatili sme za 2

S pozdravom

Odpoveď:

Vzmysle čl. IV, ods. 4. VZN č.10/2012 o nakladaní s odpadom má Mesto právo rozhodnúť o počte pridelených nádob na komunálny odpad pre pôvodcu odpadu. K navýšeniu počtu nádob sme pristúpili z dôvodu zvýšenia počtu obyvateľov v bytových domoch č. 1760, 1468 1469. Počet obyvateľov od roku 2009 kolíše v rozmedzí 39 až 43 obyvateľov, zároveň sme žiadali o spresnenie počtu obyvateľov žijúcich vo vašich bytových domoch (nie všetci obyvatelia sú prihlásení k trvalému alebo prechodnému pobytu). Taktiež sme obdržali viacero podnetov a sťažností obyvateľov BD Centrum II 89, 90 a 91, že obyvatelia vašich bytových domov preukázateľne využívajú na komunálny odpad ich smetné nádoby. Vo vašich nádobách sa tiež nachádza ešte veľa zložiek komunálneho odpadu, ktoré je možné vytriediť. 

Na základe Vašej žiadosti bola druhá zberná nádoba presunutá na opačnú stranu  bytového domu, zo strany od základnej školy. Takže naďalej ostávajú obyvateľom predmetných bytových domov k dispozícii 2 kontajnery.

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Otázka od: Marek Prekop, 16.07.2013

Chcel by som sa spýtať, kedy sa plánuje začať výstavba parkoviska na Pod háji (1097...)Ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Na stavbu „Parkovisko pri bytových domoch č.s. 1096 a 1097“ mesto v súčasnej dobe zabezpečuje výber zhotoviteľa stavby v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. V súťažných podkladoch je stanovený termín začatia stavby 1.9.2013 a lehota trvania prác 2 mesiace. Presný termín realizácie prác na stavbe bude spresnený v uzatvorenej zmluve o dielo s vybraným zhotoviteľom stavby.

Odd. výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Otázka od: imrich, 01.07.2013

Dobrý deň,kedy sa dá do pôvodného stavu Kvášovecká ulica,ktorú pred nedávno rozkopali?Cesta je rozkopaná a zasypaná štrkom.Chýba tam aj dopravná značka,že komunikácia je rozkopaná.Od koho si môžem nárokovať škodu pri poškodení pneumatiky?Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dopravné značenie bolo na ul.Kvášoveckej dplnené, povrch je zhutnený a kumunikácia sa dá do pôvodného stavu v priebehu mesiaca august. Škodu  pri poškodení pneumatiky si môžete nárokovať od realizátora stavby.

Ref. dopravy

<< < ... 2 3 4 5 6 7 8 9 ... > >>

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk