Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 17.1.2018 | Sviatok má Nataša

V súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Predmet zákazky Zverejnenie zadávania Predkladanie ponúk do Termín dodania predmetu zákazky Mimoriadna udalosť Kontaktná osoba
Detské ihrisko – CNO 14.11.2014 21.11.2014 31.05.2015 Nie Ing. Vlasta Hollá, t.č. 0918 117 049, e-mail: vlasta.holla@dubnica.eu
Chodník ku vstupu na Viacúčelové ihrisko Pod Hájom 13.08.2014 18.08.2014 30.08.2014 Nie Ing. Daniel Burdej, t.č. 0918 117 035, e-mail: daniel.burdej@dubnica.eu
"Rekonštrukcia priestorov loggií na objekte MŠ Pod hájom". Rozsah: zameranie skutkového stavu, vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu stavebných prác, realizácia stavebných prác. 09.07.2014 14.07.2014 30.07.2014 Nie Ing. Daniel Burdej, t.č. 0918 117 035, e-mail: daniel.burdej@dubnica.eu
"Úprava miestnej komunikácie ul. Mladých Budovateľov" 30.06.2014 03.07.2014 21.07.2014 Nie Ing. Daniel Burdej, t.č.:0918117035, e-mail: daniel.burdej@dubnica.eu
Kartotéky pre evidenciu obyvateľstva mestského úradu. 20.06.2014 26.06.2014 31.07.2014 Nie Ing. Dana Mutalová, dana.mutalova@dubnica.eu, č.tel. 042/4455720
Čalúnené stoličky do sobášnej miestnosti mestského úradu. 18.06.2014 24.06.2014 31.08.2014 Nie Ing. Dana Mutalová, dana.mutalova@dubnica.eu, č.tel. 042/4455720
Čistenie uličných vpustí v meste Dubnica nad Váhom v roku 2014 17.06.2014 23.06.2014 30.11.2014 Nie Ing. Dana Mutalová, dana.mutalova@dubnica.eu, č.tel. 042/4455720
vykonanie geodetických prác - zameranie územia (polohopis, výškopis, siete) pri Dubnickom potoku (úsek Nám. Matice Slovenskej - areál DUTAF 11.06.2014 18.06.2014 31.07.2014 Nie Ing. Jozef Čupák, t.č.: 042/4455759, email: jozef.cupak@dubnica.eu
zhotovenie štúdie "Rozšírenie cintorína", ako aktualizácie štúdie krajinného dotvorenia priestoru rímskokato líckeho kostola v Dubnici nad Váhom (február 1997), pri zohľadnení súčasných potrieb a záujmov mesta. Rozsah: prieskumy a rozbory ... 09.06.2014 13.06.2014 31.10.2014 Nie Ing. Jozef Čupák, t.č.: 042/4455759, e-mail: jozef. cupak@dubnica.eu
zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu "Rekonštrukcia materskej školy Pod hájom'' s cieľom zníženia energetickej náročnosti stavby. Rozsah: zameranie skutkového stavu, dokumentácia stavby (projekt stavby) k stavebnému konaniu vrátane rozpočtu ... 09.06.2014 13.06.2014 15.07.2014 Nie Ing. Jozef Č upák, t.č.: 042/4455759, jozef.cupak@dubnica.eu
„Oprava cestnej svetelnej signalizácie pri OC TESCO.“ 26.05.2014 26.05.2014 05.06.2014 Nie Ing. Dana Mutalová, 0918 / 117 052, dana.mutalova@dubnica.eu
"Výmena okien a dverí ZŠ a MŠ Pod hájom" v Dubnici nad Váhom 19.05.2014 22.05.2014 31.07.2014 Nie Pavel Martiška, t.č. 0918 117 035, e-mail: pavol.martiska@dubnica.eu
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska na sídlisku Pod hájom „Učko“ 15.05.2014 27.05.2014 29.08.2014 Nie Ing. Daniela Gašparova, t.č. 0918 117 050, e-mail: daniela.gasparova@dubnica.eu
Oprava strechy na objekte Dom smútku v Dubnici nad Váhom- krádež medenej krytiny o ploche 12 m2 14.05.2014 14.05.2014 28.05.2014 Áno Ing. Dana Mutalová
Deratizácia verejných priestranstiev v meste Dubnica nad Váhom v roku 2014. 30.04.2014 09.05.2014 31.12.2014 Nie Ing. Dana Mutalová
Rozšírenie verejného osvetlenia – Výstavba 2 svetelných miest, Centrum II. – tzv. Macov dvor, v Dubnici nad Váhom. 30.04.2014 07.05.2014 10.06.2014 Nie Ing. Dana Mutalová
Rozšírenie verejného osvetlenia – Výstavba 4 svetelných miest, Pod hájom – vnútroblok medzi obytnými domami 1085 - 1099, v Dubnici nad Váhom. 30.04.2014 07.05.2014 04.07.2014 Nie Ing. Dana Mutalová
Zabezpečenie verejného obstarania na podlimitnú zákazku - "Športové ihrisko na sídlisku Pod hájom "Učko"" 02.05.2014 06.05.2014 30.07.2014 Nie Ing. Daniela Gašparova, t.č. 0918 117 050, e-mail: daniela.gasparova@dubnica.eu
Detské ihrisko – vnútroblok Háje, hracie zariadenia 29.04.2014 12.05.2014 31.08.2014 Nie Ing. Vlasta Hollá, t.č. 0918 117 049, vlasta.holla@dubnica.eu
Detské ihrisko vnútroblok Háje – dopadové plochy 29.04.2014 12.05.2014 31.08.2014 Nie Ing. Vlasta Hollá, t.č. 0918 117 049, vlasta.holla@dubnica.eu
Výmena PC vrátane OS a MS Office 23.04.2014 29.04.2014 22.05.2014 Nie Ing. Alexander Ješenko
Úprava troch vchodov pri bytovom dome č. 627 na sídlisku Pod kaštieľom. 22.04.2014 25.04.2014 23.05.2014 Nie Jozef Martinka
Dvojročný update ESET Endpoint Security pre 110PC 04.04.2014 09.04.2014 22.04.2014 Nie Ing. Alexander Ješenko
"Odstavná plocha pre kontajnery na sídlisku Pod hájom medzi bytovými domami č.s. 965 - 964" v Dubnici nad Váhom 01.04.2014 04.04.2014 30.04.2014 Nie Pavel Martiška, t.č. 0918 117 035, e-mail: pavol.martiska@dubnica.eu
"Odstavná plocha pre kontajnery na sídlisku Pod kaštiefom č.s. 640" v Dubnici nad Váhom 24.03.2014 27.03.2014 30.04.2014 Nie Pavel Martiška, t.č. 0918 117 035, e-mail: pavol.martiska@dubnica.eu
"Odstavná plocha pre kontajnery na sídlisku Pod kaštieľom č.s.641" v Dubnici nad Váhom 19.03.2014 24.03.2014 15.04.2014 Nie Pavel Martiška, t.č . 0918 117 035, e-mail: pavol.martiska@dubnica.eu
"Odstavná plocha pre kontajnery na sídlisku Pod kaštieľom č.s. 634 - 644" v Dubnici nad Váhom 17.03.2014 20.03.2014 15.04.2014 Nie Pavel Martiška, t.č . 0918 117 035, e-mail: pavol.martiska@dubnica.eu
Obnova vodorovného dopravného značenia - 1.etapa 13.03.2014 21.03.2014 30.04.2014 Nie Bc. Miroslav Žilka
Obnova vodorovného dopravného značenia - 2.etapa 13.03.2014 21.03.2014 30.10.2014 Nie Bc. Miroslav Žilka
Odstránenie drevín stromolezecky zo svahu v Parku J.B.Magina 13.03.2014 18.03.2014 30.03.2014 Nie Ing. Daniela Gašparova, t.č. 0918 117 050, e-mail: daniela.gasparova@dubnica.eu
Automobil osobný 5-miestny 10.03.2014 13.03.2014 28.03.2014 Nie Ing. Dana Mutalová
vykonanie geodetických prác - zameranie územia (polohopis, výškopis, siete) v lokalite Pod Náklom pre rozšírenie cintorína v Dubnici nad Váhom. Rozsah územia: cca 3 ha Počet vyhotovení: 3x tlačená forma, 1 x digitálna forma. 10.03.2014 14.03.2014 30.04.2014 Nie Ing. Jozef Čupák
a) Poskytnutie komplexných služieb verejného obstarávania na kľúč pre realizáciu projektu „Rekonštrukcia kaštieľa v Dubnici nad Váhom II. etapa“ v rámci Regionálneho operačného programu, oblasť podpory „3.1b Posilnenie kultúrneho potenci 26.02.2014 17.03.2014 30.06.2014 Nie Ing. Ján Masár, CSc., jan.masar@dubnica.eu, 0424455745
Čistiace a pracie prostriedky 24.02.2014 05.03.2014 31.03.2016 Nie Štefinová 0918 449968
Vykonanie inžiniersko-geologického priezkumu svahu pod západnou stenou kaštieľa v Dubnici nad Váhom v rozsahu 3 vrty 6, 10, 12 a 2 kopané sondy do hľbky cca 2,5 m, resp. 2 vrty 10 a 12 m a 3 kopané sondy do hĺbky cca 2,5 m 19.02.2014 24.02.2014 07.03.2014 Nie Ing. Jozef Čupák
Zábradlie schodov vo vnútro bloku Háje II. Kvadrant 19.02.2014 25.02.2014 15.04.2014 Nie Ing. Daniela Gašparova
zhotovenie urbanistickej štúdie "Obytný súbor Nad Brehom" s cieľom humanizácie vymedzenej obytnej časti mesta Dubnica nad Váhom s rozlohou cca 22 ha. Rozsah: prieskumy a rozbory - doplňujúce, zadanie pre vypracovanie UŠ, návrh UŠ. Obsah grafickej ča 17.02.2014 21.02.2014 30.06.2014 Nie Ing. Jozef Čupák
zhotovenie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti na stavbu "Úprava vnútrobloku bytových domov ul. Partizánska" v rozsahu: zameranie územia (polohopis, výškopis), dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia vrátane stanovísk a vy 17.02.2014 21.02.2014 31.07.2014 Nie Ing. Jozef Čupák
zhotovenie proj ektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti na stavbu "Parkovisko pri bytovom dome s. č . 1358" v rozsahu: dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia vrátane stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, dokumentácia pre vyda 17.02.2014 21.02.2014 31.07.2014 Nie Ing. Jozef Čupák
Odborné prehliadky a opravy kuchynských strojov a prístrojov v ZpS DUBINA 13.02.2014 24.02.2014 30.06.2016 Nie Štefinová 0918 449968
Zakúpenie kompletných 2 ks elektrických polohovateľných postelí 12.02.2014 18.02.2014 28.02.2014 Nie Ublaničová 0918449967
Reprografická služba 29.01.2014 03.02.2014 11.02.2014 Nie Ing. Alexander Ješenko
Nákup 2 ks prístreškov pre kontajnery na komunálny odpad 11.12.2013 16.12.2013 31.12.2013 Nie Ing. Hollá Vlasta
Poskytnutie komplexných služieb verejného obstarávania na kľúč k zákazkám v rámci projektu „Elektronizácia služieb Mesta Dubnica nad Váhom“ v rámci Operačného projektu Informatizácia spoločnosti – OPIS. 04.12.2013 17.12.2013 31.12.2014 Nie Ing. Ján Masár, CSc.
Obnova HW – Server, UPS, PC, NB 29.11.2013 04.12.2013 19.12.2013 Nie Ing. Alexander Ješenko
Výsadba drevín pred BD 1096-1097 po realizácii parkovísk 25.11.2013 28.11.2013 16.12.2013 Nie Ing. Daniela Gašparova
Výstavba 2 svetelných miest VO na ulici Kollárova, v Dubnici nad Váhom. 22.11.2013 28.11.2013 20.12.2013 Nie Ing. Dana Mutalová
3ks PC – ochrana prírody a odpadové hospodárstvo 19.11.2013 22.11.2013 29.11.2013 Nie Ing. Daniela Gašparová
Úprava vchodov pri bytovom dome č. 627 na sídlisku Pod kaštieľom. 13.11.2013 19.11.2013 16.12.2013 Nie Jozef Martinka
Úprava MK pri bytovom dome č.s. 676 – napojenie na ul. Kpt. Nálepku v Dubnici nad Váhom 08.11.2013 13.11.2013 22.11.2013 Nie Pavel Martiška
Tlač knihy Ľudový odev Ilavskej kotliny 08.11.2013 14.11.2013 15.01.2014 Nie Mgr. Richard Benech
Generel dopravy - I. časť parkoviská a spevnené plochy 07.11.2013 15.11.2013 15.12.2013 Nie Jozef Martinka
Generel dopravy - II. časť parkoviská a spevnené plochy 07.11.2013 15.11.2013 30.04.2014 Nie Jozef Martinka
Odstavná plocha pre kontajnery pri bytovom dome č.s. 1359 na sídlisku Pod hájom v Dubnici nad Váhom 31.10.2013 06.11.2013 06.12.2013 Nie Pavel Martiška
Nákup 2 ks basketbalových košov s montážou 25.10.2013 29.10.2013 15.12.2013 Nie Ing. Hollá Vlasta, t.č. 0918 117 049
Nákup 30 ks lavičiek 25.10.2013 29.10.2013 15.12.2013 Nie Ing. Vlasta Hollá, t.č. 0918 117 049
Nákup 30 ks odpadkových košov 25.10.2013 29.10.2013 15.12.2013 Nie Ing. Vlasta Hollá, t.č. 0918 117 049
"Úprava schodiska a chodníka, športový areál Paľa Demitru - ulica Hurbanova" 21.10.2013 24.10.2013 15.11.2013 Nie Pavel Martiška
!Úprava MK a parkoviska na sídlisku Pod hájom č. s. 1366-1367" v Dubnici nad Váhom 21.10.2013 24.10.2013 15.11.2013 Nie Pavel Martiška
„Úprava miestnej komunikácie ul. Mladých budovateľov pri podchode vrátane úprav križovatky s ul. K Váhu a Murgašova“ 18.10.2013 25.10.2013 31.12.2013 Nie Ing. Jozef Čupák
"Úprava chodníka ul. Hasičská pri autobusovej zástavke - Háje" v Dubnici nad Váhom 14.10.2013 17.10.2013 22.11.2013 Nie Pavol Martiška
"Úprava betónoveho schodiska na sídlisku Pod hájom medzi byt. domami 1097-1085" v Dubnici nad Váhom 14.10.2013 17.10.2013 22.11.2013 Nie Pavel Martiška
Nákup kancelárskeho nábytku – skriňová zostava do m. č. 45 na MsÚ Dubnica nad Váhom. 14.10.2013 18.10.2013 25.10.2013 Nie Ing. Dana Mutalová
Výsadba CII-Pri Ihriskui pred BD 84 + 5 ks agátov 11.10.2013 15.10.2013 15.11.2013 Nie Ing. Daniela Gašparová
Výkon technického dozoru investora (stavebný dozor) na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti ZŠ s MŠ CII v Dubnici nad Váhom" 09.10.2013 16.10.2013 31.12.2013 Nie Ing. Jozef Čupák
Úprava chodníka na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome č.s. 1095 v Dubnici nad Váhom 07.10.2013 10.10.2013 15.11.2013 Nie Pavel Martiška
Úprava chodníka na sídlisku Centrum 1, úsek od MŠ č.s. 29 po ulicu Nad kostolom v Dubnici nad Váhom 07.10.2013 10.10.2013 15.11.2013 Nie Pavel Martiška
zhotovenie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti na stavbu „Parkoviská pre súbor bytových domov s. č. 1304 - 1308" v rozsahu: zameranie územia (polohopis, výškopis), dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia vrátane stanovísk a 03.10.2013 11.10.2013 30.04.2014 Nie Ing. Jozef Čupák
Výsadba aleje 16 ks PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER – Pod hájom za BD 1097-1096 02.10.2013 07.10.2013 15.11.2013 Nie Ing. Daniela Gašparova
Reimova krypta 30.09.2013 04.10.2013 25.10.2013 Nie Pavol Martiška
Poskytnutie komplexných služieb verejného obstarávania na kľúč k zákazkám v rámci projektu „Elektronizácia služieb Mesta Dubnica nad Váhom“ v rámci Operačného projektu Informatizácia spoločnosti - OPIS 26.09.2013 10.10.2013 31.12.2014 Nie Ing. Ján Masár, CSc.
Úprava betónového schodiska na sidl. Pod hájom medzi byt. domami č.s. 1086-1088 24.09.2013 27.09.2013 30.10.2013 Nie Pavel Martiška
Úprava codníka na sídl. Pod hájom, úsek od byt. domu č.s. 1086-č.s. 1088 24.09.2013 27.09.2013 30.10.2013 Nie Pavel Martiška
Úprava chodníka na sídl. CII pri byt. dome č.s. 81 24.09.2013 27.09.2013 30.10.2013 Nie Pavel Martiška
Úprava MK Nad kostolom 24.09.2013 27.09.2013 30.10.2013 Nie Pavel Martiška
Dataprojektor, svetelný výkon minimálne 5500 ANSI 17.09.2013 23.09.2013 23.10.2013 Nie Mgr. Richard Benech
Reštaurovanie súsošia na podstavci - Sv. Ján Nepomucký s anjelmi, v Dubnici nad Váhom. 16.09.2013 20.09.2013 31.12.2013 Nie Ing. Dana Mutalová
Oprava obrubníkov a prídlažby na ulici Nad Zábrehom v Dubnici nad Váhom. 13.09.2013 19.09.2013 30.09.2013 Nie Ing. Dana Mutalová
Oprava komunikácie zo zámkovej dlažby na ulici Školská v Dubnici nad Váhom 13.09.2013 19.09.2013 15.10.2013 Nie Ing. Dana Mutalová
Vykonanie verejného obstarávania na predmet obstarania „Údržba mestskej zelene v Dubnici nad Váhom pre lokality A,B,C,D,E na rok 2014 a 2015“ 11.09.2013 16.09.2013 31.12.2013 Nie Ing. Daniela Gašparova

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk