Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 17.1.2018 | Sviatok má Nataša

Elektronizácia služieb Mesta Dubnica nad Váhom

Operačný program:Operačný program Informatizácia spoločnosti
Spolufinancovaný fondomEurópsky fond regionálneho rozvoja
Riadiaci orgán:Úrad vlády Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesto realizácie projektu:Dubnica nad Váhom
Celkové náklady projektu:731 135,15 Eur
Celkové náklady projektu:694 578,39 Eur

Začiatok realizácie projektu: 01/2014
Ukončenie realizácie projektu: 12/2015

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu „Elektronizácia služieb Mesta Dubnica nad Váhom" je „Zabezpečenie zvyšovania a skvalitnenia portfólia elektronických služieb Mesta Dubnica nad Váhom a elektronizácia jeho procesov".

Špecifické ciele

  1. Zavedenie povinných a voliteľných služieb v Meste Dubnica nad Váhom, ktoré zabezpečia občanom a podnikateľom komfortné vybavenie služieb
  2. Dobudovanie potrebných informačných systémov a zabezpečenie ich interoperability
  3. Integrovanie eGovernment služieb do celkovej architektúry eGovernmentu na Slovensku

Hlavnou cieľovou skupinou sú v tomto prípade občania a podnikatelia mesta Dubnica nad Váhom. Cieľom projektu je poskytovanie väčšieho množstva kvalitnejších elektronických služieb širokej verejnosti a zabezpečenie ich všeobecného prístupu a použiteľnosti. Strategický cieľ projektu sa dosiahne naplnením zadefinovaných špecifických cieľov projektu t.j. zavedením povinných a voliteľných služieb v Meste Dubnica nad Váhom, ktoré zabezpečia občanom a podnikateľom komfortné vybavenie služieb; dobudovaním potrebných informačných systémov a zabezpečenie ich interoperability a integrovaním eGovernment služieb do celkovej architektúry eGovernmentu na Slovensku. Vzhľadom na súčasný stav elektronizácie služieb v meste je nevyhnutné ho rozšíriť o moduly a komponenty, ktoré prispejú k zvýšeniu komfortu vybavovania služieb z pohľadu verejnosti, ako aj úradu samosprávy.

 úrad vládyMinisterstvo financiíEU

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

OPIS

„TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ"

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk