Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 17.1.2018 | Sviatok má Nataša

Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění v regionech Slavičín – Dubnica

cezhranicny

Operačný program:                 OP Cezhraničnej spolupráce SR – ČR na roky 2007 – 2013

Spolufinancovaný fondom:     Európsky fond regionálneho rozvoja


Riadiaci orgán:                       Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu:      Dubnica nad Váhom

 

Celkové náklady projektu:       73 162,00 Eur

Výška nenávratného finančného príspevku:  69 504,00 Eur

Začiatok realizácie projektu: 10/2009

Ukončenie realizácie projektu: 09/2011

Cieľ projektu: posilnenie celoživotného vzdelávania na obidvoch stranách hraníc, využitie skúsenosti obidvoch partnerov v tejto oblasti a prepojenie aktivít v oblasti rozvoja osobného potenciálu sociálne a zdravotne znevýhodnených cieľových skupín cestou vzdelávania a zmysluplného využívania voľného času.

 

Mesto Dubnica nad Váhom bolo úspešné v spolupráci s Nadáciou Jana Pivečky v meste Slavičín v projekte Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění v regionech Slavičín – Dubnica. Projekt je podporený v rámci PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013.

V meste Dubnica nad Váhom budú aktivity realizované v Centre neziskových organizácií a v Centre voľného času.

Aktivity, ktorými chceme dosiahnuť cieľ projektu sú:

-  kurzy zamerané na získavanie počítačových zručností osôb na materskej dovolenke a zdravotne postihnutých osôb
-  poradenské aktivity pre matky na MD a zdravotne handicapované osoby
-  odborné prednášky s lekármi  
-  vzdelávacie diabetické dni - prednášky s lekármi
-  spoločné aktivity s partnerom - výmena skúsenosti, výmena odborníkov pre diagnózu diabetes mellitus
-  dubnický diabetický deň - návšteva zdravotne postihnutých občanov z ČR na vzdelávacích akciách v SR

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  

„Spoločne bez hraníc"

Dubnický diabetický deň

 

Základná organizácia diabetikov Diadub zorganizovala už 5. ročník podujatia s názvom Dubnický diabetický deň. Jubilejný ročník poznačilo nepriaznivé počasie. To „zahnalo" návštevníkov aj vystavujúcich a predávajúcich pod strechu Kultúrneho domu. Nepriaznivé počasie, ale nemalo vplyv na kvalitu podujatia. Počet diabetikov rastie aj v Dubnici nad Váhom. V meste je registrovaných 2400 diabetikov. Základom boja proti tejto chorobe je informovanosť, striedmosť v stravovaní a pití alkoholických nápojov a pevná vôľa. Neustále počítanie sacharidových jednotiek dá zabrať aj tým najtrpezlivejším. Aj na tohtoročnom Dubnickom diabetickom dni mali návštevníci možnosť pozrieť si vystavované produkty, ktoré pomáhajú cukrovkárom v ich každodennom živote. Súčasťou Dubnického diabetického dňa sú každoročne aj prednášky. Tento rok sa mohli návštevníci podujatia dozvedieť zaujímavé informácie napríklad o diabetickej nohe. Nechýbala ani edukačná a právna poradňa. Ľudí zaujímali najmä informácie o tom, ako môžu znížiť svoju glykémiu alebo ktorá strava je pre diabetika najvhodnejšia. Mnohí z návštevníkov využili príležitosť a nechali si odmerať hladinu cukrov a tukov v krvi, zmerať si mohli dať takisto aj cholesterol a krvný tlak. Nechýbali ani hostia zo Slavičína, keďže podujatie bolo organizované v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění v regionech Slavičín - Dubnica". Už tradične bol veľký záujem aj o stretnutie s diétnou sestrou Máriou Štefákovou z Ľubochne, ktorá sa v roku 2007 stala Sestrou roka v diabetológii.

DD

DD

DD

Počítačové kurzy

Ďalšou úspešnou aktivitou realizovanou v rámci projektu sú počítačové kurzy. Pre verejnosť sú prístupné 2 nové počítačové učebne v Centre neziskových organizácií a v Centre voľného času.

PK

PK

PK

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk