Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 17.1.2018 | Sviatok má Nataša

Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej

rop

Operačný program:                 Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:     Európsky fond regionálneho rozvoja


Riadiaci orgán:                       Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu:      Dubnica nad Váhom

 

Celkové náklady projektu:      1 657 998,46 Eur

Výška nenávratného finančného príspevku:  1 575 098,054 Eur

Začiatok realizácie projektu: 09/2010

Ukončenie realizácie projektu: 05/2012

Cieľ projektu: Revitalizáciou centrálnych priestranstiev zvýšiť kvalitu života občanov a dosiahnuť bezpečnosť a lepšiu dostupnosť Centrálnej mestskej zóny.

Rekonštrukciou námestia dôjde k vytvoreniu relaxačných verejných priestorov pešieho charakteru. Dosiahne sa lepšia dostupnosť verejného priestranstva, lepšia obsluha priľahlých nehnuteľností a zlepšenie stavebno-technického stavu peších spevnených plôch (9 314 m2).

Námestie bude obohatené množstvom zelene (1 896,5 m2), fontánou, vybavené mestským mobiliárom a  stožiarovými svietidlami (84 ks). Projekt rieši bezbariérovosť spevnených plôch a výstavbu cyklistickej trasy z dôvodu vyššej bezpečnosti priestranstva.

Z hľadiska dopravy má v sústave priestorov Námestia Matice slovenskej osobitý význam projektom riešený priestor pred SPŠ. Vzhľadom na zabezpečenie komfortu cestujúcich využívajúcich autobusovú dopravu návrh počíta s rekonštrukciou jestvujúcich zastávok MHD (4 ks).

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom

Regionálneho operačného programu.

  „Investícia do vašej budúcnosti"

namestie matice slovenskej

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk