Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 17.1.2018 | Sviatok má Nataša

Rekonštrukcia objektov a prístavba špecializovaného zariadenia domova dôchodcov v Dubnici nad Váhom pre obyvateľov postihnutých Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou

rop

Operačný program:                 Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:     Európsky fond regionálneho rozvoja


Riadiaci orgán:                       Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu:      Dubnica nad Váhom

 

Celkové náklady projektu:      2 998 001,42    Eur

Výška nenávratného finančného príspevku: 2 848 100,70 Eur

Začiatok realizácie projektu:      05/2010

Ukončenie realizácie projektu:   05/2012

Cieľ projektu: 

Zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb rekonštrukciou,rozšírením a modernizáciou domova dôchodcov v Dubnici nad Váhom.

Budova domova dôchodcov v Dubnici nad Váhom disponuje v súčasnosti kapacitou 180 miest. Aktuálny počet záujemcov o umiestnenie v zariadení je vysoký a zariadenie kapacitne nepokrýva potreby v oblasti sociálnych služieb pre seniorov. V domove dôchodcov pribúdajú klienti postihnutí Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou. Je potrebné kapacitné rozšírenie domova dôchodcov a vybudovanie vhodných priestorov pre klientov postihnutých Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou. Na rozšírenie zariadenia budú slúžiť nevyžité budovy bývalej škôlky a školy v m.č. Prejta. Vzniknú priestory (dva pavilóny a spoločenská miestnosť) uzatvoreného typu, pre umiestnenie seniorov postihnutých Alzhiemerovou a Parkinsonovou chorobou. Prebiehajúce práce:

  • zateplenie strechy a fasády budov
  • výmena okien a dverí
  • rekonštrukcia hygienických zariadení
  • osadenie protišmykovej podlahy
  • rekonštrukcia technického vybavenia objektov
  • modernizácia vnútorných priestorov a debarierizácia zariadenia
  • vybudovanie spojovacej chodby so spoločenskou miestnosťou a jedálňou
  • obstaranie vybavenia vrátane IKT
  • rekonštrukcia hygienických zariadení.

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom

Regionálneho operačného programu.

  „Investícia do vašej budúcnosti"

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk