Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 17.1.2018 | Sviatok má Nataša

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Dubnici nad Váhom

Operačný program:Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 2Energetika
Opatrenie 2.2.:Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Riadiaci orgán:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
http://www.mhsr.sk
Miesto realizácie projektu:Dubnica nad Váhom
Názov a sídlo prijímateľa:Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom
Výška nenávratného finančného príspevku:226 269,37 Eur
Začiatok realizácie projektu:09/2015
Ukončenie realizácie projektu:06/2016
Názov projektu:Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Dubnici nad Váhom

Opis projektu: Modernizácia sústavy verejného osvetlenia za účelom zníženia energetickej náročnosti svetelnej sústavy prostredníctvom inštalácie úspornejších svietidiel

  • modernizácia existujúcich svietidiel v počte 331 ks svietidiel za nové svietidlá s technológiou LED
  • výmena existujúcich výložníkov na betónových podperných bodoch pre osadenie nových svietidiel v počte 15 ks,
  • doplnenie nových riadiacich jednotiek do 5 rozvádzačov a tým zmodernizovanie systému riadenia verejného osvetlenia.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

„Investícia do vašej budúcnosti"

 

Investícia do vašej budúcnosti

1

2

3

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk