Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Sobota, 16.12.2017 | Sviatok má Albína

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum I Dubnica nad Váhom

Regionálny operačný program

 

Operačný program:                 Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:     Európsky fond regionálneho rozvoja


Riadiaci orgán:                       Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu:      Dubnica nad Váhom


Celkové náklady projektu:       2 023 380,10 Eur

Výška nenávratného finančného príspevku: 1 913 706,12 Eur

Začiatok realizácie projektu: 05/2010

Ukončenie realizácie projektu: 03/2011

Cieľ projektu: Rekonštrukciou a obstaraním vnútorného vybavenia ZŠ s MŠ zlepšiť podmienky pre realizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu.

Projekt rieši rekonštrukciu budovy ZŠ a MŠ, na sídlisku Centrum I. Celá rekonštrukcia budovy prebiehala od mája do novembra 2010. Počas 7 mesiacov boli uskutočnené práce:

SO 01 - A1 – rekonštrukcia – objekt ZŠ

 • zateplenie strechy a obvodových murovaných stien
 • výmena okien a dverí
 • výmena podláh, nové maľby, nátery, obklady
 • rekonštrukcia sociálnych zariadení
 • vytvorenie 6 nových špecializovaných učebni v nevyužitých priestoroch chodieb
 • rozšírenie bezbariérového prístupu v priestoroch ZŠ – WC pavilón A
 • obstaranie vnútorného vybavenia vrátane IKT do všetkých špecializovaných učební
 • nové vybavenie kuchyne

SO 02 Rekonštrukcia – objekt MŠ

 • zateplenie strechy, obvodových murovaných stien
 • výmena okien a dverí
 • výmena podláh, nové maľby, nátery, obklady
 • rekonštrukcia sociálnych zariadení
 • obstaranie vnútorného vybavenia vrátane IKT do všetkých učební s herňami, spální, šatní a chodieb
 • nové prvky detského ihriska

Po realizácii projektu ZŠ s MŠ sa znížia náklady na energie o 45,49 %.

foto01

Foto02

Foto03

foto04

Foto05

Foto06

Foto07

Foto08

Foto09

Foto10

Foto11

Foto12

Foto13

Foto14

Foto15

Foto16

Foto17

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom

Regionálneho operačného programu.

  „Investícia do vašej budúcnosti"

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2017, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk