Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Pondelok, 22.1.2018 | Sviatok má Zora

Zdravotná a sociálna starostlivosť

Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti:

Mestská poliklinika - zabezpečenie kompletnej lekárskej starostlivosti
ADOS - domáca ošetrovateľská služba - terénna zdravotná sestra, poskytuje úkony ošetrovateľskej služby pre starých a imobilných ľudí.
Pohotovostná služba pre deti do 22 hod.
Objekt bývalej závodnej polikliniky.
Lekárne.

Zabezpečenie sociálnej starostlivosti:

MsÚ - oddelenie VSaO - sociálne oddelenie / jednorazové dávky, opatrovateľská služba , potvrdenia o počte vychovaných detí, posudky pre štátne orgány, umiestňovanie, poradenstvo občanom, ochrana verejného poriadku, sociálne služby/

Existencia detašovaného pracoviska UPSVaR Trenčín / štátne dávky , trh práce, ZŤP, štátne príspevky, posudkové oddelenie, prídavky/

Pobočka Sociálnej poisťovne - vybavenie invalidných a starobných dôchodkov.
Centrum neziskových organizácií - činnosť neziskových organizácií, denné centrá, záujmová činnosť seniorov , poskytovanie sociálneho poradenstva pre ZŤP občanov

Zariadenie pre seniorov DUBINA - Pod hájom 1291/119 - riaditeľ Ing. Jaroslav Hagan, zabezpečenie komplexnej 24-hodinovej starostlivosti pre odkázaných občanov.

DSS AVE - ul. Športovcov 671 - riaditeľka Mgr. Anna Kancirová, zabezpečenie komplexnej celodennej starostlivosti pre odkázaných občanov, ktorých zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť a tiež zvýšený dohľad.

Zariadenie pre seniorov - SASS - Dukelská štvrť - riaditeľ Ing. J.Kusý.
Zabezpečenie celodennej starostlivosti pre dôchodcov, trvalých invalidov, odkázaných na pomoc inej osoby.

Krízové centrum - nocľaháreň - pre osoby bez prístrešia a podľa poveternostných podmienok

Sociálne služby :

  • Sociálna služba v jedálni
  • Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
  • Krízové centrum nocľaháreň
  • Sociálne poradenstvo
  • Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, bývania a verejného poriadku

 

 

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk