Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Pondelok, 5.12.2016 | Sviatok má Oto

Úradná tabuľa

Filter       zrušiť filter
Názov Dátum
Územné rozhodnutie stavby "Elektronická komunikačná sieť Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica". 05.12.2016
Návrh Programového rozpočtu mesta na roky 2017 - 2019 30.11.2016
Územné rozhodnutie líniovej stavby "INS-FTTC/B-DUBV-00-Dubnica nad Váhom-Kvášovecká" 29.11.2016
Verejná vyhláška KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 28.11.2016
PLÁN kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom na 1. polrok 2017 09.11.2016
Zverejnenie zámeru predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemok na ulici K Váhu v Dubnici nad Váhom. 08.11.2016
Zverejnenie zámeru predať majetok ako prípad hodný osobitného zretel'a - pozemok pod rozostavaným bytovým domom v lokalite Háje v Dubnici nad Váhom 08.11.2016
Zverejnenie zámeru predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemok vedľa bytového domu súp. č. 4351 v lokalite Háje v Dubnici nad Váhom 08.11.2016
Zámer prenajať pozemok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa 07.11.2016
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – KN-C parcela č. 3139/17, v k.ú. Dubnica nad Váhom 04.11.2016

1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2016, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk