Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Utorok, 1.12.2015 | Sviatok má Edmund

Úradná tabuľa

Filter       zrušiť filter
Názov Dátum
Návrh programového rozpočetu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2016 - 2018 27.11.2015
Návrh VZN č. 12/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom č. 11/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 14. 12. 2012, v znení VZN č. 4/2013 zo dňa 29. 6. 2013 27.11.2015
Návrh VZN č. 10/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Dubnica nad Váhom. 27.11.2015
Návrh VZN č. 11/2015 o miestnych daniach 27.11.2015
Zámer prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa 27.11.2015
Návrh - PLÁN kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Dubnica nad Váhom na 1. polrok 2016 27.11.2015
ZÁMER č.7/2015 PRENECHANIA MAJETKU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM DO DOČASNÉHO UŽÍVANIA FORMOU NÁJMU 27.11.2015
Návrh VZN č. 9/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom. 27.11.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - parc. č. 981/1, v k.ú. Dubnica nad Váhom. 26.11.2015
Oznámenie o začatí obstarávania nového Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom 25.11.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2015, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk