Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Utorok, 29.7.2014 | Sviatok má Marta

Úradná tabuľa

Filter       zrušiť filter
Názov Dátum
Súťažné podklady - Predmet obstarávania „Stavebné práce – Prezentačná miestnosť v Mestskom dome kultúry v Dubnici nad Váhom" 25.07.2014
Pozvánka na 44. neplánované zasadnutie MsZ dňa 4.08.2014 25.07.2014
Územné rozhodnutie stavby „Úprava vnútrobloku bytových domov ul. Partizánska“. 25.07.2014
Mesto informuje verejnosť o vydaní rozhodnutia podstatnej zmeny integrovaného povolenia prevádzkovateľa 24.07.2014
Mesto informuje verejnosť o začatí konania o zrušenie integrovaného povolenia prevádzkovateľa 23.07.2014
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE, Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Prístrešok" 21.07.2014
Počet obyvateľov mesta k 17.7.2014 21.07.2014
Zámer č. 5/2014 prenechania majetku Mesta Dubnica nad Váhom do dočasného užívania formou nájmu 15.07.2014
Obmedzenie prevádzky ohlasovne obyvateľstva MsÚ 15.07.2014
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - parc. č.1580/182, v k.ú. Dubnica nad Váhom. 15.07.2014

1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2013, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk