Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 14.10.2015 | Sviatok má Boris

Úradná tabuľa

Filter       zrušiť filter
Názov Dátum
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania 07.10.2015
Oznámenie výsledku vybavenia petície o zachovanie Mestskej polikliniky v doterajšej priamej správe mesta a udržanie doterajších podmienok na zabezpečovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti. 06.10.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Dubnica nad Váhom. 06.10.2015
Mesto Dubnica nad Váhom informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu ... 30.09.2015
VZN č.8/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Dubnica nad Váhom. 25.09.2015
Mesto Dubnica nad Váhom informuje verejnosť o vydaní rozhodnutia zmeny integrovaného povolenia prevádzkovateľa ... 24.09.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - parc. č. 1257/67, v k.ú. Dubnica nad Váhom. 22.09.2015
Verejná vyhláška - Oznámenie 10.09.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby "Parkoviská pre bytové domy s. č. 418, 420, 422" 09.09.2015
Zámer prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa 08.09.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2015, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk