Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Nedeľa, 1.2.2015 | Sviatok má Tatiana

Úradná tabuľa

Filter       zrušiť filter
Názov Dátum
Pozvánka na 4. plánované zasadnutie MsZ dňa 05.02.2015 30.01.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - parc. č. 3909/24, v k.ú. Dubnica nad Váhom. 23.01.2015
Zámer prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa 21.01.2015
Zámer prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa 21.01.2015
Mesto Dubnica nad Váhom v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia informuje verejnosť o začatí konania ... 21.01.2015
Zámer prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa 21.01.2015
Zámer prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa 21.01.2015
Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - odpredaj pozemku na ulici ČSA 20.01.2015
ZÁMER Č. 1/2015 PRENECHANIA MAJETKU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM DO DOČASNÉHO UŽÍVANIA FORMOU NÁJMU 12.01.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - parc. č. 761/371, v k.ú. Prejta. 18.12.2014

1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2013, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk