Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Nedeľa, 17.12.2017 | Sviatok má Kornélia

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – KN-C parc. č. 2300/553 a 1313/1 v k.ú. Dubnica nad Váhom.

Dátum: 24.07.2017

Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica

 

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA,
v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť:
- buď písomne na adresu: Mesto Nová Dubnica, Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica
- alebo elektronicky na adresu: zahorcova@novadubnica.sk

v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom žiada o vydanie súhlasu na výrub 32 ks drevín na pozemku parc. č. KN C 2300/553 a 1313/1 v k.ú. Dubnica nad Váhom.

 

 

 

 

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2017, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk