Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Nedeľa, 23.4.2017 | Sviatok má Vojtech

Pozvánka na 24. plánované MsZ dňa 27. apríla 2017

Dátum: 19.04.2017

POZVÁNKA

Na základe § 12 ods. 1 a § 13, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na 24. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa bude konať

27. apríla 2017 /štvrtok/ o 15.00 h
v prezentačnej miestnosti MsDK v Dubnici nad Váhom.

Program:

 1. Informácia o hospodárení za rok 2016 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 2. Plán údržby mestskej zelene na r. 2017
 3. Správa o stave na úseku sociálnych služieb za rok 2016
 4. Správa o súdnych, exekučných a konkurzných konaniach mesta v r. 2016
 5. Vyhodnotenie realizácie investičných akcií z r. 2016
 6. Návrh na vystúpenie Mesta Dubnica nad Váhom zo Združenia pre rozvoj Považia
 7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu: „Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Pod hájom"
 8. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu: „Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I 32"
 9. Spolufinancovanie projektu: „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry"
 10. Nakladanie s majetkom mesta
 11. Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ
 12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra od posledného plánovaného zasadnutia MsZ

Diskusia občanov mesta: 17,00 - 18,00 h

 

Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2017, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk