Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Nedeľa, 17.12.2017 | Sviatok má Kornélia

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Dátum: 08.06.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf MZPSR22680_2017.pdf (0 kb)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") a podľa § 29 ods. 11 zákona pre Oznámenie o zmene činnosti „Modernizácia technológie v Stredisku recyklácie plastov Dubnica", predložené navrhovateľom WP DUBNICA, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, v zastúpení spo ločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, toto rozhodnutie

Celé znenie dokumentu je dostupné v priloženom dokumente alebo TU.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2017, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk