Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Pondelok, 22.1.2018 | Sviatok má Zora

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE

Dátum: 13.11.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf oznam_vv_bohovic_chatka_kn_c_3503_89.pdf (0 kb)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

o začatí konania podľa §§ 80,88, 88a stavebného zákona

          Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, začína správne konanie podľa § 88 a § 88a stavebného zákona, vo veci dodatočného povolenia stavby: „Záhradná chatka“ na pozemku parc. č. KN - C 3503/89 kat. územie Dubnica nad Váhom, stavebníka Miroslava Bohoviča, Pod Hájom 962/24, Dubnica nad Váhom.

Úplné znenie Verejnej vyhlášky - Oznámenia si môžete prečítať tu ku stiahnutiu.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk