Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Nedeľa, 17.12.2017 | Sviatok má Kornélia

Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zretel'a

Dátum: 06.06.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf zamer_prenajat_pozemok_kn_c_800_86_062017.pdf (0 kb)

V zmysle § 9a, ods. 8, písm. el, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta, mesto Dubnica nad Váhom zverejňuje

zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zretel'a
- pozemok medzi ulicami Partizánska a Obrancov mieru v Dubnici nad Váhom
.

V zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zák č 138/1991 Zb. ide o odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Dubnica nad Váhom - novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 800/86 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 593 m2 v katastrálnom území Dubníca nad Váhom, do vlastníctva Richardovi Ďurinovi, Centrum II 91/47, 018 41 Dubnica nad Váhom v podiele Ii-ica a spoločnosti LEBON, s. r. o.. Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO. 36353558 v podiele Ii-ica za cenu 28,39 €/m2, stanovenú na základe znaleckého posudku č 120/2014, ktorý vypracovala Ing. Šárka Kurucová. Celková kúpna cena predstavuje 16 835,27 €.

Úplné znenie zámeru je zverejné TU alebo v priloženom súbore.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2017, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk