Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Pondelok, 22.1.2018 | Sviatok má Zora

Zámer prenajať pozemok pod hrobové miesta

Dátum: 06.07.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf zamer_8_2017.pdf (0 kb)

Zámer prenajať majetok mesta
Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209

v súlade s § 21 zákona č. 131/2009 Z. z. o pohrebníctve a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom zverejňuje

zámer

prenechať majetok mesta Dubnica nad Váhom do nájmu

Ide o nasledovný majetok:

Popis majetku:mestské pohrebisko - Starý cintorín v Dubnici nad Váhom, ul. Cintorínska, (parc. č. KN-C 1310, 1313,1328 a 1329), Nový cintorín v Dubnici nad Váhom, ul. Cintorínska, (parc. č. KN-C 3860/2, 3860/1, 4394, 100/1, 4, 2, 9/1, 4391/4), mestské pohrebisko - cintorín Prejta, ul. Prejtská (parc. č. KN-C 579/2, 582/2, 575,574/1)
Doba nájmu:na dobu neurčitú
Účel nájmu:prenájom hrobového miesta
Cena nájmu:v súlade s platným VZN o prevádzkových poriadkoch pohrebísk na území Mesta Dubnica nad Váhom
Dôvodpochovanie ľudských pozostatkov, resp. ostatkov.

Zoznam nájomcov hrobových miest:

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk