Od 1.12.2017 www stránky dubnica.sk nie sú oficiálnym informačným serverom mesta Dubnica nad Váhom

Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Sobota, 17.2.2018 | Sviatok má Miloslava

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecné záväzné nariadenia mesta (VZN) sú právnym predpisom platným na území mesta. Všetci obyvatelia mesta sú povinní plniť si povinnosti, ktoré im VZN stanovujú. Ešte pred nadobudnutím platnosti VZN majú všetci obyvatelia mesta možnosť sa k nemu vyjadriť ešte pred jeho schválením v mestským zastupiteľstvom. Každý návrh VZN je 15 dní zverejnený na úradnej tabuli, kde sa s jeho obsahom môže ktokoľvek oboznámiť.

Až po zvážení pripomienok a názorov občanov sa môže VZN stať platným právnym predpisom. Porušovanie všeobecne záväzných nariadení postihuje mestská polícia.

Názov Dátum zverejnenia Stav nariadenia
NÁVRH DODATOK č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 8/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Dubnica nad Váhom 22.11.2017 návrh
DODATOK č.7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č.9/201 5 - O miest e a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čias točnú úhradu nákladov na č inn osť škôl a školských zariad ení v zriaďovat 10.10.2017 platný
VZN č. 8/2017 zo dňa 21.9.2017 o rozsahu sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov Dubina, m.r.o., Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom 06.10.2017 platný
VZN č. 05/2017 o organizácii miestneho referenda 29.09.2017 účinný
Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA DUBNICA NAD VÁHOM č. 8/2017 06.09.2017 návrh
NÁVRH DODATOK č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 9/2015 - O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďo 06.09.2017 návrh
NÁVRH DODATOK č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 8/2015 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Dubnica nad Váhom 06.09.2017 návrh
Návrh VZN č. 05/2017 o organizácii miestneho referenda 05.09.2017 návrh
VZN č. 04/2017 zo dňa 22.06.2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o podmienkach držania psov na území mesta Dubnica nad Váhom 27.06.2017 účinný
VZN č.3/2017 zo dňa 23.02.2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom 02.03.2017 účinný

1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk