Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Utorok, 6.10.2015 | Sviatok má Natália

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecné záväzné nariadenia mesta (VZN) sú právnym predpisom platným na území mesta. Všetci obyvatelia mesta sú povinní plniť si povinnosti, ktoré im VZN stanovujú. Ešte pred nadobudnutím platnosti VZN majú všetci obyvatelia mesta možnosť sa k nemu vyjadriť ešte pred jeho schválením v mestským zastupiteľstvom. Každý návrh VZN je 15 dní zverejnený na úradnej tabuli, kde sa s jeho obsahom môže ktokoľvek oboznámiť.

Až po zvážení pripomienok a názorov občanov sa môže VZN stať platným právnym predpisom. Porušovanie všeobecne záväzných nariadení postihuje mestská polícia.

Názov Dátum zverejnenia Stav nariadenia
VZN č.8/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Dubnica nad Váhom. 25.09.2015 platný
VZN č.06/2015 o sociálnych službách mesta a finančných príspevkoch mesta 20.07.2015 účinný
VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZNM č. 13/2012 v znení VZNM č. 4/2014 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov - Špecializovanom zariadení Dubina, m.r.o. Dubnica nad 24.04.2015 platný
VZN č.05/2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom č. 05/2008  o celoplošnej deratizácii na území mesta Dubnica nad Váhom zo dňa 30. 10. 2008 21.04.2015 platný
VZN č.04/ 2015, ktorým sa ruší VZN č. 02/2008  o premávke na pozemných komunikáciách na území mesta Dubnica nad Váhom zo dňa 24. 4. 2008 02.04.2015 účinný
Úplné znenie VZN č. 8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom 23.03.2015 účinný
VZN č. 13/2014 o miestnych daniach 26.11.2014 účinný
VZN č. 12/2014, ktorým sa mení VZN č. 4/2011 v znení VZN č.10/2011 a VZN č. 3/2013 09.09.2014 účinný
VZN č. 9/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, v znení VZN č. 8/2012 zo dňa 27.9.2012 a VZN č. 2/2014 zo dňa 27.2. 2014 12.07.2014 účinný
VZN č.8/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území Mesta Dubnica nad Váhom (trhový poriadok) 09.06.2014 účinný

1 2 3 4 5 6 7 > >>

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2015, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk