Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Sobota, 20.1.2018 | Sviatok má Dalibor

Výbory mestských častí

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom zriadilo v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a článku 13 Štatútu mesta Dubnica nad Váhom pre volebné obdobie 2014-2018 dva výbory mestskej časti:

1. Výbor mestskej časti Prejta (VMČ Prejta)

2. Výbor mestskej časti Za traťou (VMČ Za traťou)

Výbory mestských častí boli zriadené na zasadnutí MsZ dňa 5.2.2015 uznesením č. 101 A /2015.

Mesto môže v súlade s § 23 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zriaďovať v mestských častiach s vlastným, spravidla katastrálnym územím výbory. Členmi výboru sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti. V prípade VMČ Prejta ide o poslanca Antona Bušíka a v prípade VMČ Za traťou ide o Františka Mikoláška.

Na čele výboru je predseda, ktorým je člen výboru zvolený výborom. Výbory v mestských častiach reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta.

Podľa Štatútu mesta Dubnica nad Váhom článok 13 odsek 2 členmi výboru sú aj  obyvatelia príslušnej mestskej časti zvolení MsZ. Výbor má najviac 7 členov.

Oprávnenia a povinnosti výboru pri samospráve mesta, vzťahy výboru a mestského zastupiteľstva a ďalšie potrebné veci sú upravené v Štatúte mesta Dubnica nad Váhom.

 

Členovia výborov mestských častí boli zvolení na zasadnutí MsZ dňa 5.2.2015 uznesením MsZ č.101 B /2015. Anton Bušík a František Mikolášek sú zo zákona členmi výboru a nevolia sa, pretože boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva.

Personálne obsadenie VMČ Prejta pre volebné obdobie 2014 - 2018

1.    Anton Bušík – poslanec MsZ,

2.     Katarína Minárechová Ing. - Prejtská 82/87,

3.     Jana Ďurinová Mgr. - Prejtská 9/10,

4.     Milan Hric Ing. - Prejtská 332/286,

5.     Vladislav Goga - Prejtská 190/215,

6.     Rastislav Malovec - Družstevná 293/53,

7.     Jozef Kubovič - Prejtská 192/217.

 

Personálne obsadenie VMČ Za traťou pre volebné obdobie 2014 - 2018

1.    František Mikolášek – poslanec MsZ

2.    Vladimír Lukáč, Ml. Budovateľov 691/6,

3.    Ján Porubčan, k Váhu 778/17,

4.    Ľudovít Holeček, Murgašova 906/34,

5.    Patrik Bulko, Bottova 858/54,

6.    Juraj Džima, Gagarinova 976/7.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk