Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Sobota, 20.1.2018 | Sviatok má Dalibor

Základné informácie

Úloha a postavenie mesta

K zásadnej zmene postavenia obce u nás došlo po zániku sústavy bývalých národných výborov, po oddelení štátnej správy od miestnej samosprávy v roku 1990, po prvých slobodných demokratických voľbách, keď sa obec stala samostatným politicko - právnym subjektom, ktorý ako právnická osoba má právo hospodáriť s vlastným majetkom a príjmami.

Mesto zo zákona

Štatút mesta bol obci Dubnica nad Váhom priznaný na základe uznesenia Stredoslovenského KNV Banská Bystrica dňa 8. júna 1960. Dnes je 27 najväčšie mesto SR s počtom obyvateľov cca 25 900.

Symboly mesta

Na čele obecnej samosprávy v 16. storočí a v prvej polovici 17. storočia boli zákupní richtári. Nevieme presne, kedy dedičné richtárstvo v Dubnici vzniklo, ani kedy zaniklo. Najstarší záznam máme v urbári z roku 1550, keď bol slobodným richtárom Mikuláš. V mestskej knihe majetkovoprávnych zápisov sa v roku 1636 naposledy uvádza richtár Mikuláš Koštál. Richtári Dubnice používali pri potvrdzovaní písomností do polovice 19. storočia dva druhy pečate.

Infraštruktúra

Dubnica nad Váhom leží na strednom Považí. Už v minulosti svojou zemepisnou polohou bola predurčená k tomu, aby jej územie križovali dôležité dopravné ťahy, čo malo nemalý význam pre rozvoj nášho mesta.

Poloha mesta

Dubnica nad Váhom leží na strednom Považí v Ilavskej kotline. Biele Karpaty tvoria severozápadné ohraničenie prírodného prostredia Dubnice nad Váhom a Strážovská hornatina ich ohraničuje na juhovýchode.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk