Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Piatok, 15.12.2017 | Sviatok má Ivica

Mesto zo zákona

Štatút mesta bol obci Dubnica nad Váhom priznaný na základe uznesenia Stredoslovenského KNV Banská Bystrica dňa 8. júna 1960. Dnes je 27 najväčšie mesto SR s počtom obyvateľov 25 886.

štatút mesta
(Štatút mesta, JPG, 51 KB)

V zmysle § 2 ods.1 zákona NR SR z 3.7. 1996 o územnom a správnom usporiadaní SR samosprávnymi územnými celkami SR sú obce a vyššie územné celky.

V zmysle zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov sú určené ďalšie podmienky postavenia obcí:

§ 1 ods. 1
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok SR, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

§ 1 ods. 2
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

§ 1 ods. 3
Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2017, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk