Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Nedeľa, 17.12.2017 | Sviatok má Kornélia

Vrecový množstvový zber

Čo je to?

Vrecový množstvový zber
je taký zber, pri ktorom pôvodca KO alebo DSO platí poplatok za KO a DSO vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu (objemu) KO a DSO, ktoré tento pôvodca vyprodukoval za daný čas, pričom toto množstvo (objem) je dané najmä počtom a typom zberných vriec na zmesový KO, ktoré si daný pôvodca zakúpil a použil.

Dôvody a výhody

Spravodlivejšie poplatky za odpady
Pri vrecovom množstvovom zbere budete platiť presne za množstvo (litre) svojich odpadov. Platiť budete len toľko, koľko odpadov VY vytvoríte.

Zvýšenie motivácie ku triedeniu a kompostovaniu
Platiť budete len za zmesové odpady (smeti), t. j. ktoré nevytriedite a ktoré budú uložené na skládke. Nebudete platiť za triedený zber surovín a za bioodpady, ktoré si skompostujete. Triediť a kompostovať sa Vám preto aj finančne vyplatí.

Zvýšenie účinnosti triedeného zberu surovín
V roku 2003 bola v Dubnici n/V účinnosť triedenia surovín len 4 %. Snažte sa prosím vytriediť čo najviac surovín, ktoré sa u Vás nachádzajú. Dubnica n/V si dala záväzok do konca roka 2005 dosiahnuť účinnosť triedenia 50 %. Pomôžte v tom svojmu mestu. Urobíte dobre sami sebe, pomôžete svojmu životnému prostrediu a ušetríte na poplatkoch.

Zníženie skládkovania odpadov
V roku 2003 sa až 96 % komunálnych odpadov z Dubnice n/V (vrátane Prejty) uložilo na skládky. Sú to tisíce ton odpadov, ktoré budú dlhodobo zaťažovať životné prostredie a predstavovať zdravotné riziká. Kapacita skládok je obmedzená. Dubnické skládky budú naplnené odpadmi za pár rokov (spočítate ich na prstoch jednej ruky !!!).

Kto sa môže zapojiť?

V Dubnici nad Váhom
Zatiaľ len právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia. Tieto subjekty musia požiadať písomne MsÚ - ŽP o súhlas.

V mestskej časti Prejta
Všetci pôvodcovia komunálných odpadov.

Systém

Vrecia namiesto nádob. Zmesový komunálny odpad (KO) budete ukladať do plastových vriec s mestskou potlačou (nie do zberných nádob, ako doteraz. Tie budú stiahnuté). Systém separovaného zberu sa nemení !

Poplatky. Mesto Vám NEvyrubí v r. 2005 platobným výmerom miestny poplatok za odpady. Tento poplatok (všetky predpokladané náklady) budete hradiť už pri kúpe vriec. Cena vriec na smeti je ako keby zálohovou platbou. Presná a konečná výška vášho poplatku za odpady sa zistí pri celoročnom vyúčtovaní nákladov.

Identifikačná karta. Mesto Dubnica nad Váhom vydá pre každého platiteľa poplatku za odpady (pre celú domácnosť, pre celú firmu, a pod.) jednu identifikačnú kartu (ID kartu) s čiarovým kódom.

Nákup vriec. Mestské vrecia si budete môcť kúpiť zatiaľ na 2 predajných miestach (Prejta - v Mestskej knižnici alebo Dubnica n/V - na Mestskom úrade (v pokladni)). (POZN. : vrecia na triedené suroviny dostane naďalej zdarma !!!)

Typy vriec. Budú sa predávať 3 typy vriec na zmesový KO (15, 30 a 60 l). Môžete si kúpiť toľko vriec a takých, koľko a akých uznáte za vhodné pre svoju potrebu.

Cena vriec. Poslanci MsZ schválili pre rok 2005 cenu (poplatok) za 15 l vrece 7,50 Sk, za 30 l vrece 15 Sk a za 60 l vrece 30 Sk. V cene vreca na smeti zaplatíte nielen cenu samotného vreca, ale aj predpokladané náklady na zvoz a zneškodnenie vašich smetí, ktoré do neho uložíte a aj odpadov, ktoré sa budú niekoľkokrát ročne zberať mobilnými zbermi (napr. objemový odpad, nebezpečné odpady, atď.). Cena, ktorú zaplatíte predavačke za vrecia na smeti bude vlastne výška vášho poplatku za odpady. Tento poplatok predajňa vriec odvedie mestu. O výške svojho ročného poplatku za odpady budete rozhodovať Vy a to podľa toho, koľko vriec na smeti si počas roka zakúpite.

Nálepky na vrecia. Ku každému zakúpenému vrecu dostanete zdarma príslušnú nálepku s čiarovým kódom. Predavač/ka si Vás na základe vašej identifikačnej karty v predajni vriec elektronicky zaeviduje (aby sa vedelo, kto si vrecia kupuje a kto nie) a ku každému zakúpenému vrecu na smeti Vám zdarma odovzdá aj nálepku s čiarovým kódom. Tieto nálepky sa taktiež elektronicky zaevidujú v predajni vriec k vašej identifikačnej karte. Každé vrece bude teda evidované a každé bude mať svoj vlastný čiarový kód. Nálepky na vrecia stačí nalepiť tesne pred ich zberom.

Snímanie nálepiek. Nálepku si nalepíte na príslušné vrece (stačí tesne pred zvozom). Vrecia bez nálepky sa nebudú brať. Pracovníci prepravcu odpadov (tzv. smetiari) pred naložením vreca na smeti do zberného vozidla zosnímajú ručným prenosným terminálom z každého vyloženého vreca čiarový kód uvedený na nálepke a až potom ho naložia. Po skončení zvozu sa údaje z prenosného terminálu odovzdajú na mestskom úrade (aby sa vedelo, kedy, kto, koľko a akých vriec vyložil, teda kto koľko smetí vytvoril).

Zvoz vriec. Zvoz bude 1 x za týždeň (vždy v utorok). Zaviazané vrecia treba vyložiť do 6:00 h ku okraju vozovky.

Vyúčtovanie. Na konci roka mesto urobí celoročné vyúčtovanie skutočných nákladov na nakladanie s odpadmi. V prípade preplatku Vám mesto preplatok vráti. No a v prípade, že cena vriec na smeti nebola dostatočná, obdržíte od mesta poštovú poukážku na zaplatenie nedoplatku poplatku za odpady.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2017, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk